Αρχική » Grid with Sidebar » Β’ΚΟΑ : Αναπαραγωγική περίοδο για την Άγρια Ζωή & εκγύμναση σκύλων

Β’ΚΟΑ : Αναπαραγωγική περίοδο για την Άγρια Ζωή & εκγύμναση σκύλων

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Σύμφωνα με τη Δασική Νομοθεσία όσον αφορά τους κυνηγετικούς σκύλους «Επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο, σε περιορισμένες εκτάσεις, οι οποίες καθορίζονται από την οικεία Δασική Αρχή (καθορισμός Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων)». Οι γενικοί όροι και περιορισμοί έχουν ως εξής:

SVESTONOF

α) Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων των Ζωνών Εκγύμνασης Σκύλων.

β) Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.

γ) Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοι ή συνοδοί ή εκπαιδευτές ή κυνηγοί ή κυναγωγοί αυτών χωρίς κυνηγετικό όπλο.

δ) Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγορεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, παγίδων, κ.τλ.

ε) Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε θηράματος στις ΖΕΣ με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας

στ) Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχληση τους.

Στις Ρυθμίσεις Θήρας 2021-2022 (ΦΕΚ 3515/Β/2021) αναφέρεται ότι «Κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιο έως και Ιούνιο δεν επιτρέπεται η εκγύμναση για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας, ιδίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Για την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απαγόρευσης απαιτείται η έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα ορίζεται επακριβώς η διάρκεια της ανωτέρω τοπικής απαγόρευσης των εκγυμνάσεων κυνηγετικών σκύλων, εντός του προαναφερόμενου τριμήνου (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου)…». Οπότε σε κάποιες περιοχές μπορεί μέσω ΔΑΔ να υπάρχει απαγόρευση της εκγύμνασης για τους μήνες Απρίλιο –Ιούνιο.

Πέραν των προαναφερθέντων γνωρίζουμε ότι διανύουμε την πιο ευαίσθητη περίοδο του έτους, την αναπαραγωγική περίοδο των επιδημητικών θηραματικών ειδών (Νησιώτικη πέρδικα -Alectoris chukar, Λαγός -Lepus europaeus). Για το λόγο αυτό είναι φρόνιμο και διαχειριστικά ορθό ως κυνηγετικές οργανώσεις να ενημερώσουμε ο κάθε ένας από εμάς τα μέλη του ώστε έμπρακτα να δείξουμε τον σεβασμό μας προς την Φύση. Αυτή την περίοδο που η πέρδικα ζευγαρώνει, φωλεοποιεί, εκκολάπτει τους νεοσσούς της, οφείλουμε να την σεβαστούμε. Να της δώσουμε τον χρόνο που έχει ανάγκη.

Ελαττώστε ή/και αποφύγετε τις εκγυμνάσεις /εκπαιδευτικά.

Η αναπαραγωγική επιτυχία εξαρτάται αρκετές φορές από την ευαισθησία, τον σεβασμό και την κυνηγετική παιδεία που επιδεικνύει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ