Αρχική » Grid with Sidebar » Συνέλευση ΚΣΕ : Διεκδικούμε δεκαήμερο επέκταση της λήξης της κυνηγετικής περιόδου για έντεκα θηρεύσιμα είδη

Συνέλευση ΚΣΕ : Διεκδικούμε δεκαήμερο επέκταση της λήξης της κυνηγετικής περιόδου για έντεκα θηρεύσιμα είδη

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Πραγματοποιήθηκε εχθές η ετήσια γενική συνέλευση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος του μεγαλύτερου συνδικαλιστικού οργάνου των Ελλήνων κυνηγών. Αντιπρόσωποι των κυνηγετικών ομοσπονδιών της Στερεάς Ελλάδος, της Μακεδονίας & Θράκης, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Κρήτης και του Αρχιπελάγους έδωσαν το παρών σε μια συνέλευση που φέτος είχε κάτι διαφορετικό αφού επιστρέψαμε σε μια κανονικότητα μετά από απουσία δυο χρόνων. Τα προηγούμενα δύο χρόνια ίσως ήταν τα πιο έντονα και δύσκολα για πολλούς λόγους. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν οι κυνηγετικές οργανώσεις δεν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τόσες προκλήσεις μαζεμένες, ή να διαχειριστούν ταυτόχρονα τόσα «μέτωπα».Σε αυτά τα μέτωπα και τις προκλήσεις στάθηκε κυρίως Πρόεδρος της ΚΣΕ κ. Γιώργος Αραμπατζής στην ομιλία του προς τους αντιπροσώπους των κυνηγετικών ομοσπονδιών.

SVESTONOF

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Αραμπατζής αναφέρθηκε στα εξής :

  • Στην απαγόρευση της μετακίνησης των κυνηγών κατά τη διάρκεια της καραντίνας
  • Αφρικάνικη Πανώλη των Χοίρων
  • Παράταση θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των Κυνηγετικών Οργανώσεων
  • Τέλη και Συνδρομές
  • Προσφυγή των παρασυλλόγων στο Σ.τ.Ε
  • Μελέτη Διαχείρισης Θηραματοπανίδας μετά τις πυρκαγιές
  • Προσφυγή κατά της Ρυθμιστικής
  • Τροποποίηση Ποινικού κώδικα (Διοικητικά πρόστιμα)

Ο κ. Αραμπατζής επίσης τόνισε ιδιαιτέρως :

Ο Πρόεδρος της ΚΣΕ κ. Γιώργος Αραμπατζής

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Natura

Τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 που καταλαμβάνουν χερσαία έκταση σε ποσοστό άνω του 27% της επικράτειας

Αντικείμενο του έργου είναι:
• Εκπόνηση και διαβούλευση 23 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ)
• Κατάρτιση, διαβούλευση, έγκριση και σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος(ΠΔ) χαρακτηρισμού και προστασίας.
• Κατάρτιση, διαβούλευση, έγκριση και σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ).

Είναι εκατοντάδες στον αριθμό, 446 στο σύνολό τους, και πρέπει να παρακολουθούνται όλες, γιατί σε όλες διεξάγονται αυτή τη στιγμή Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που θα προτείνουν τι θα επιτρέπεται και τι θα απαγορεύεται.

Μία σημαντική επιτυχία – «παρακαταθήκη» και για τις επόμενες μάχες που θα αναγκαστούμε να δώσουμε, υπήρξε στον Όλυμπο.Χάρη στις συντονισμένες ενέργειες το κυνήγι συνεχίζει να επιτρέπεται κανονικά, σε όλες τις εκτάσεις που επιτρεπόταν και μέχρι τώρα.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική, όχι μόνο γιατί αφορά έναν μεγάλο και συμβολικό γεωγραφικό χώρο, αλλά και γιατί υποδεικνύει τον δρόμο δράσης και για άλλες περιοχές του δικτύου NATURA, όπου το κυνήγι θα επιχειρηθεί και πάλι να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Τα παραπάνω που είπα αφορούν τις διαβουλεύσεις για τον καθορισμό των προστατευόμενων περιοχών, όμως από το 2020 έχουμε φροντίσει σε νόμο να προβλέπεται ότι το κυνήγι, από τις 4 ζώνες που θα διαθέτουν τα Εθνικά Πάρκα, μπορεί να επιτρέπεται στις τρεις! Ενώ πριν το 2020 ο νόμος έλεγε ότι υποχρεωτικά στις δύο πρώτες το κυνήγι απαγορεύεται.

Είσοδος των κυνηγών στα σκοπευτήρια

Από το 1993 οι κυνηγοί ζούμε το εξής παράδοξο: Διαθέτουμε αρκετά σκοπευτήρια ως οργανώσεις, όπως προβλέπει το καταστατικό μας, αλλά οι κυνηγοί μας για να εκπαιδευτούν σα σκοπευτήρια στις βολές κυνηγετικού όπλου θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο σκοπευτή. Αυτό φαίνεται να αλλάζει με την Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας έχει συμπεριληφθεί αυτούσια η πρότασή μας που εξαιρεί τους κυνηγούς, τους στρατιωτικούς και τους αστυνομικούς κατά την άσκησή τους στα σκοπευτήρια να έχουν υποχρεωτικά δελτίο σκοπευτή. Η ΚΣΕ έχει κάνει διαβουλεύσεις με τον αρμόδιο υπουργό και σύντομα θα έχουμε εξελίξεις.

Υπερπληθυσμός του λύκου

Η ΚΣΕ επισήμανε στον κ. Αμυρά την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας με έμφαση στις απώλειες κυνηγετικών σκύλων.

Ζητήσαμε την ύπαρξη μίας αξιόπιστης και αντικειμενικής μελέτης που θα ανατεθεί σε δημόσιο φορέα, ώστε να καταμετρηθεί με ακρίβεια ο πληθυσμός των λύκων στη χώρα μας, η αλληλεπίδραση με την πρωτογενή παραγωγή και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων μας ως προς τον πληθυσμό του είδους.

Σημειώνουμε ότι η Κ.Σ.Ε είχε αποστείλει στο Υπουργείο τις προτάσεις για το Λύκο ήδη από το 2020 και συγκεκριμένα με έγγραφο της 861/17-09-2020 προς την Γεν. Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος όπου πρότεινε:
1. Την υπογραφή ΚΥΑ – Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης Λύκου (Canis lupus) σε κατοικημένες περιοχές με τη δημιουργία τοπικών ομάδων άμεσης επέμβασης για περιστατικά προσέγγισης λύκων στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Η εν λόγω ομάδες να έχουν τη δυνατότητα θανάτωσης του ζώου με επικίνδυνη συμπεριφορά.
2. Την υλοποίηση εθνικής απογραφής του λύκου, του προσδιορισμού της φέρουσας ικανότητας των ενδιαιτημάτων και τη θήρευση των λύκων με βάση μοντέλο προσαρμοσμένης κάρπωσης(Adaptive Harvest Management) για τα τμήματα της ελληνικής επικράτειας άνω του 39ο παράλληλου.
3. Με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα θα πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία τροποποίησης των σχετικών παραρτημάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας” ώστε να αρθεί η αυστηρή προστασία του λύκου και στα τμήματα της ελληνικής επικράτειας κάτω του 39ο παράλληλου.
4. Τη δημιουργία επίσημης κεντρικής βάσης καταγραφής περιστατικών /επιθέσεων από τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών.
5. Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αποζημίωσης, με τη χορήγηση της πλήρους εμπορικής αξίας των απολεσθέντων ζώων που έχουν επιβεβαιωθεί ως κατασπαραγμένα από λύκο (Canis lupus).
6. Την προσθήκη στο σύστημα των αποζημιώσεων και των κυνηγετικών σκύλων.
7. Την ενημέρωση άμεσα θιγομένων κοινωνικών ομάδων (κτηνοτρόφων, κυνηγών κ.α.)
8. Την αντιμετώπιση υβριδισμού λύκου-σκύλου με την εφαρμογή δράσεων σύλληψης, στείρωσης αδέσποτων σκύλων και απομάκρυνσης τους από αγροτικές και ορεινές περιοχές.
Πέρα από τα παραπάνω πρόσφατα καταφέραμε να οριστούμε ως σύμβουλοι του Υπουργείου για την υλοποίηση / κατασκευή μιας διεθνούς πλατφόρμας συνεργασίας για τη διαχείριση των μεγάλων σαρκοφάγων

Ενίσχυση της Θηροφυλακής

Στη διάρκεια της σύγκρουσης για την καραντίνα, καταφέραμε να πάρουμε 1 εκατομμύριο ευρώ από το Πράσινο Ταμείο ως ενίσχυση για την θηροφυλακή.Αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το Πράσινο Ταμείο, το Κράτος δηλαδή, δεν είχε ξαναδώσει χρήματα για τη θηροφυλακή ή για τις δράσεις των κυνηγετικών οργανώσεων.

Νομοσχέδιο “Αργος”

Όποιος είχε αναγνώσει στις αρχικές του μορφές το σχέδιο νόμου για τους σκύλους, θα έπρεπε τουλάχιστον να ανατριχιάσει.
Η υποχρεωτική στείρωση ήταν καθολική, αφορούσε όλα τα ζώα, και δεν προβλεπόταν καμία εξαίρεση.Επί της ουσίας σε λίγα χρόνια θα έπαυε κάθε γέννηση σκύλου στα χέρια ιδιώτη ή ερασιτέχνη εκτροφέα, και όποιος ήθελε να αποκτήσει κάποιον σκύλο θα έπρεπε ή να το αγοράσει από κάποιον επαγγελματία, ή να υιοθετήσει κάποιο αδέσποτο από κάποιο καταφύγιο.

Επίσης, στο αρχικό σχέδιο νόμου απαγορευόταν να υπάρχει έστω και ένας σκύλος στην ταράτσα ενός οικήματος, όπως και απαγορευόταν να δεθεί ένας σκύλος έστω και για ένα δεκάλεπτο.

Τέλος, απαγορεύονταν τελείως τα εξωτερικά κουτιά μεταφοράς σκύλων.

Απέναντι σε αυτό το έκτρωμα κινητοποιήσαμε όλες μας τις δυνάμεις, πραγματοποιήσαμε επαφές με τους αρμόδιους υπουργούς, και κάναμε παρέμβαση στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής.
Στείλαμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας και στους 300 βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, ενώ η παρουσία των κυνηγών στην δημόσια διαβούλευση ήταν συντριπτικά υπέρτερη και κλόνισε το μπλοκ που είχε σχηματιστεί εναντίον μας.Το αποτέλεσμα ήταν ο νόμος να βελτιωθεί σε αρκετά σημεία του.Η υποχρεωτική στείρωση ξεπεράστηκε με την αποστολή του DNA.

Κάθε απλός κυνηγός δικαιούται μία γέννα από το ζώο του, ενώ όσοι θα δηλώσουν τον εαυτό τους ως «ερασιτέχνη εκτροφέα» μπορούν να ζευγαρώνουν τα θηλυκά σκυλιά τους μέσα στα όρια που θεσπίζει ο νόμος.

Επίσης, η παραμονή των σκύλων στις ταράτσες, στις αυλές και στους ακάλυπτους χώρους πολυκατοικιών επιτράπηκε, όπως συνεχίζει να επιτρέπεται και η μεταφορά των σκύλων με εξωτερικά σκυλόκουτα αυτοκινήτων

Με τη νέα του μορφή το νομοσχέδιο έγινε πιο αντιμετωπίσιμο. Και λέω πιο «αντιμετωπίσιμο», γιατί η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Για να εφαρμοστεί σε όλα του τα σημεία ο νόμος, πρέπει να εκδοθούν σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες.

Αυτή τη στιγμή π.χ. ούτε το εργαστήριο που θα στέλνουμε δείγμα DNA έχει ιδρυθεί, ούτε το Εθνικό Μητρώο του υπουργείου Εσωτερικών λειτουργεί.

Ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επαφές με τους υπουργούς επί αυτών των ζητημάτων, και αισιοδοξούμε ότι θα κατορθώσουμε να βελτιώσουμε και άλλο τις λεπτομέρειες και τις συνέπειες του αρχικού νόμου.

Η παράταση κατά δέκα ημέρες της θήρας μερικών υδροβίων και του κότσυφα

Η επικαιροποίηση των επιστημονικών δεδομένων πραγματοποιείται κάθε ΕΞΙ (6) χρόνια από την επιτροπή ORNIS

Γιατί είναι σημαντικό αυτό για το κυνήγι;

Γιατί ανάλογα με τις ημερομηνίες που δίνουν τα Key Concepts, καθορίζεται η έναρξη της προαναπαραγωγικής μετανάστευσης των ειδών και αυτό έχει ΑΜΕΣΗ επίδραση στη λήξη της θήρας των ειδών
Στοιχεία που συνέλλεξε και κατέθεσε η Κ.Σ.Ε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπουν την χρονική επέκταση των περιόδων σε ορισμένα είδη της Ρυθμιστικής.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου απαγορεύουν να ασκείται κυνήγι όταν τα μεταναστευτικά είδη έχουν ξεκινήσει την προγαμιαία μετανάστευση.

Τις ημερομηνίες έναρξης της προγαμιαίας μετανάστευσης, τις καθορίζει, με βάση επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα για το κάθε είδος, η επιστημονική επιτροπή ORNIS

Το κάθε κράτος μέλος οφείλει να καθορίζει ημερομηνίες λήξης της θήρας του κάθε αποδημητικού είδους, οι οποίες δε θα πρέπει να συμπίπτουν με την αντίστοιχη έναρξη της προαναπαραγωγικής μετανάστευσής του

Τα στοιχεία που στείλαμε ως Κυνηγετικές οργανώσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την περίοδο αναπαραγωγής και προγαμιαίας μετανάστευσης για τα θηρεύσιμα είδη υιοθετήθηκαν από την Ε.Ε.

Μια νέα ενημέρωση που χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες ολοκληρώθηκε το 2021

Άρα, για 11 θηρεύσιμα – μεταναστευτικά είδη υπάρχει πλέον επίσημα η δυνατότητα να παραταθεί η λήξη της θήρας τους ακόμα και για ένα 10ήμερο, εφόσον συμφωνήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα είδη αυτά είναι : Ασπρομέτωπη Χήνα, Κιρκίρι, Αγριόπαπια, Σαρσέλα, Χουλιαρόπαπια, Κυνηγόπαπια, Μαυροκέφαλη Πάπια, Νερόκοτα, Καλημάνα, Μπεκατσίνι και Κότσυφας.

Σύστημα καταγραφής της Προσαρμοσμένης κάρπωσης του Τρυγονιού

Υπάρχουν πολλοί κυνηγοί που δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις εξελίξεις για το τρυγόνι και το νέο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου της κάρπωσης.
Δεν πρέπει, όμως, να υπάρχουν σε αυτήν την αίθουσα. Εδώ ούτε αφέλεια ούτε άγνοια δικαιολογείται να υπάρχει…
Επί τέσσερα χρόνια προσπαθούμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα, και είναι ξεκάθαρο πως άλλος δρόμος δεν υπήρχε
Ή θα κάναμε αυτό που κάναμε σε συνεννόηση με το υπουργείο και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή το κυνήγι του τρυγονιού θα απαγορευόταν ολοκληρωτικά και στη χώρα μας, όπως έγινε, ήδη, σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης.
Τα τρία προηγούμενα χρόνια, καταφέρναμε και παίρναμε παράταση. Όσοι, όμως, παρακολουθούσαμε στενά τα πράγματα είτε εδώ είτε στις Βρυξέλες, ξέραμε ότι θα έρθει η ημέρα που θα χρειαζόταν ένα πειστικό, οργανωμένο και εναλλακτικό σχέδιο.
Ξέραμε, δηλαδή, ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η άσκημη στιγμή και για τη χώρα μας.
Και αυτή η στιγμή για τη χώρα μας έφτασε στις 15 του περασμένου Ιούλη, όταν το υπουργείο έλαβε εγγράφως την τελευταία προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση…
Η Ελλάδα, ή θα παρουσίαζε ένα συγκεκριμένο σχέδιο παρακολούθησης, βελτίωσης βιοτόπων και ελεγχόμενης κάρπωσης του τρυγονιού, είτε θα έπρεπε να απαγορεύσει τελείως το κυνήγι του είδους, όπως υποχρεώθηκαν να κάνουν οι άλλες χώρες!!
Τότε ακριβώς υποβάλαμε την πρόταση που επί δύο χρόνια ετοιμάζαμε, ως εναλλακτικό σενάριο για τη δύσκολη στιγμή.
Η ΚΣΕ κατέθεσε μία «διέξοδο» που επιτρέπει στο τρυγόνι να παραμείνει στα θηρεύσιμα είδη της ρυθμιστικής, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πλήρη απαγόρευση
Η πρόταση της ΚΣΕ έγινε αποδεκτή από το Ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί είναι με τέτοιον τρόπο διαμορφωμένη, ώστε και το συνετό κυνήγι του είδους να εξασφαλίζει, αλλά και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ικανοποιεί, ώστε η χώρα μας να μην εμπλακεί σε νομικές διελκυστίνδες μαζί της.
Πρέπει μάλιστα να ξέρετε ότι η μάχη δεν έχει κριθεί. Οι πιέσεις συνεχίζονται και την ίδια μάχη θα συνεχίσουμε να την δίνουμε κάθε χρόνο.
Τουλάχιστον, ας προσέχουμε να μη βγάζουμε μόνοι μας και με τα ίδια τα χέρια μας τα μάτια μας.
Το λέω αυτό, γιατί συχνά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Αν εμείς οι ίδιοι αμφισβητούμε το σύστημα ή την μεθοδολογία των στοιχείων μας, πώς θέλουμε να μας πιστέψουν οι άλλοι;
Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή σας καλώ όλους να φαντασθείτε τι θα σημάνει για το κυνήγι, τον έλληνα κυνηγό, τις εκδόσεις αδειών και τους συλλόγους, τυχόν συνολική απαγόρευση του κυνηγιού του τρυγονιού ΚΑΙ στη χώρα μας.
Φαντασθείτε μόνο να έρθει η 20η Αυγούστου του 2022, και το τρυγόνι να μην είναι στον πίνακα θηρεύσιμων της ρυθμιστικής!!!

Πρόταση Νέας Ρυθμιστικής

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, θα καταθέσει τις προτάσεις της για τη Ρυθμιστική Απόφαση Θήρας 2022-2023, οι οποίες βασίζονται στην επικαιροποιημένη μελέτη, την οποία εκπονεί και καταθέτει στο Υπουργείο, το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τους Διεθνείς Οργανισμούς O.M.P.O και I.M.P.C.F.
Με τη διαφορά ότι φέτος θα διεκδικήσουμε κατά ένα δεκαήμερο επέκταση της λήξης της κυνηγετικής περιόδου για έντεκα θηρεύσιμα είδη στηριζόμενοι στις μεταβολές των επιστημονικών δεδομένων της επιτροπής Ornis.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν μέλη των ομοσπονδιών και κατέθεσαν  τις απόψεις τους για την κυνηγετική δραστηριότητα. Κυρίως οι τοποθετήσεις τους ήταν για το νομοσχέδιο Άργος και το τι λέει το ……facebook.

Το κλίμα ήταν πολύ καλό και κοινή πεποίθηση ήταν ότι οι καιροί που έρχονται είναι δύσκολοι και θα χρειαστεί μεγάλος αγώνας και πολύ προσπάθεια και κυρίως ενότητα των κυνηγετικών οργανώσεων για να έχουμε και αύριο το κυνήγι που αγαπάμε.

Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες και το νέο ΔΣ που προέκυψε έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Γιώργος Αραμπατζής

Αντιπρόεδρος : Ηλίας Γιανναράς

Γ.Γραμματέας : Νίκος Σταθόπουλος

Ταμίας : Σπύρος Μπογιάκης 

Μέλος : Ιάκωβος Φωστέρης

Επίσης στο Δ.Σ. συμμετέχουν και οι πρόεδροι των επτά Κυνηγετικών Ομοσπονδιών που είναι οι εξής :

Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου –  Κωνσταντίνος Φιωτάκης

Β’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους –  Ασημάκης Γιακουμής

Γ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου –  Παναγιώτης Γραμματσούλιας

Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος – Φώτης Τρακάκης

Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου – Νίκος Παπαγρηγορίου

ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης – Θεόφιλος Μυλόπουλος

Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας – Ευάγγελος Μπαλατσός

Κωστας Λουρής για το iHunt.gr

 

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ