Αρχική » Grid with Sidebar » Πρόγραμμα ενημέρωσης-πληροφόρησης του πρώην Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Πρόγραμμα ενημέρωσης-πληροφόρησης του πρώην Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΟΦΥΠΕΚΑ) συμμετέχει σε ένα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) πρόγραμμα του οποίου οι δράσεις αφορούν την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για την περιοχή αρμοδιότητας του πρώην Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

SVESTONOF

Οι κυνηγετικές οργανώσεις και κυρίως η ΚΟΜΑΘ και οι κυνηγετικοί σύλλογοι των οποίων οι περιοχές ευθύνης βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου θα πρέπει να προσέξουν ώστε η κυνηγετική δραστηριότητα να μην βρεθεί βαλλόμενη μέσα σε αυτή την ενημέρωση-πληροφόρηση των πολιτών. Το κυνήγι είναι μια δραστηριότητα που γίνεται νόμιμα στον Όλυμπο και πρέπει οι πολίτες να το μάθουν. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα των κυνηγετικών οργανώσεων όσο αφορά τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών NATURA.

Το ποσό που δαπανηθεί για αυτή τη δράση είναι 668.912,07 ΕΥΡΩ.

Τι περιλαμβάνει αυτή η δράση

1. Εκπαιδευτική εφαρμογή για τον Όλυμπο
2. Δράσεις ενημέρωσης σχολείων “Μαθαίνω για τον Όλυμπο”
3. Δημιουργία & Παραγωγή Εικονικής Περιήγησης
4. Σχεδιασμός και οργάνωση μέσων και υλικών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για τον Όλυμπο
5. Δημιουργία διαδραστικού ντοκιμαντέρ για τον Όλυμπο
6. Σχεδιασμός-οργάνωση και παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων επίσκεψης και ξενάγησης για τις νέες περιοχές Natura 2000
7. Βίντεο-σποτάκι εναέριας προβολής και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και των νέων Natura 2000
8. Υπηρεσίες ατομικής ακουστικής ξενάγησης μεμονωμένων επισκεπτών
9. Διοργάνωση Workshop MAB UNESCO
10. Συνοπτικό έντυπο για τις νέες περιοχές NATURA 2000 και τη διευρυμένη περιοχή ευθύνης του Φορέα
11. Ψηφιακό Animation οδηγού – Δημιουργία 3D τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών video οδηγού: i) καλής συμπεριφοράς στο βουνό και ii)
με συμβουλές για πρόληψη ατυχημάτων
12. Βιβλίο με τα αποτελέσματα των έργων της εποπτείας και των καταγραφών του Φορέα
13. Ενημερωτική καμπάνια για την ανάδειξη του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου – Παραγωγή εντύπων με διαδρομές
και σημεία ενδιαφέροντος
14. Προσθήκη δύο γλωσσών αφήγησης στη 3d video προβολή του Κέντρου Πληροφόρησης του Φ. Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
15. Αναμόρφωση σχεδιασμού, εμπλουτισμός και αναβάθμιση υφιστάμενης ιστοσελίδας
16. Κατευθύνσεις για τη σήμανση και την ερμηνεία περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου
5. Παραδοτέα πράξης:
Τα παραδοτέα της πράξης θα είναι:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 1 – Εκπαιδευτική εφαρμογή για τον Όλυμπο.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2 – Δράσεις ενημέρωσης σχολείων “Μαθαίνω για τον Όλυμπο”
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 3 – “Δημιουργία & Παραγωγή Εικονικής Περιήγησης
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 4 – Σχεδιασμός και οργάνωση μέσων και υλικών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για τον Όλυμπο
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 5 – Δημιουργία διαδραστικού ντοκιμαντέρ για τον Όλυμπο
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 6 – Σχεδιασμός-οργάνωση και παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων επίσκεψης και ξενάγησης για τις νέες
περιοχές Natura 2000,
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 – Βίντεο-σποτάκι εναέριας προβολής και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και των νέων Natura 2000
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 8 – Υπηρεσίες ατομικής ακουστικής ξενάγησης μεμονωμένων επισκεπτών
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 9 – Διοργάνωση Workshop MAB UNESCO
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ10 – Συνοπτικό έντυπο για τις νέες περιοχές NATURA 2000 και τη διευρυμένη περιοχή ευθύνης του Φορέα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 11 – Ψηφιακό Animation οδηγού – Δημιουργία 3D τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών video οδηγού: i) καλής
συμπεριφοράς στο βουνό και ii) με συμβουλές για πρόληψη ατυχημάτων
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 12 – Βιβλίο με τα αποτελέσματα των έργων της εποπτείας και των καταγραφών του Φορέα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 13 – Ενημερωτική καμπάνια για την ανάδειξη του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου –
Παραγωγή εντύπων με διαδρομές και σημεία ενδιαφέροντος

Κώστας Λουρής για το iHunt.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ