Αρχική » Grid with Sidebar » Λύκος της Πάρνηθας: Η οργάνωση «Καλλιστώ» θα μελετήσει γιατί εμφανίζεται τόσο συχνά

Λύκος της Πάρνηθας: Η οργάνωση «Καλλιστώ» θα μελετήσει γιατί εμφανίζεται τόσο συχνά

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Τη συμπεριφορά του λύκου (Canis lupus) στην περιοχή της Πάρνηθας ο οποίος απασχολεί κατοίκους και επισκέπτες με τις …εμφανίσεις του, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην αφύσικη εξοικείωσή του με τους ανθρώπους θα ερευνήσει η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» ύστερα από τη σχετική άδεια που έλαβε από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

SVESTONOF

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η έρευνα θα επικεντρωθεί στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και την περιφερειακή ζώνη, σε περιοχές όπου έχει αναφερθεί παρουσία εξοικειωμένων λύκων. Τόσο η έρευνα όσο και η φωτογράφιση – κινηματογράφηση θα διαρκέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή της συμπεριφοράς και η προσπάθεια αναστροφής της εξοικειωμένης συμπεριφοράς ατόμων λύκου στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της παρουσίας ισχυρά εξοικειωμένων λύκων στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας από τον Νοέμβριο του 2021 έως και τουλάχιστον τον Μάρτιο του 2022 σύμφωνα και με πρόσφατες μαρτυρίες, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ) ανέθεσε στην «Καλλιστώ» υπηρεσία συμβούλου για την εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξή του αναφορικά με τη διαχείριση περιστατικών συνύπαρξης λύκου και ανθρώπου στην περιοχή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δράσεις που θα ακολουθήσουν είναι:

  • Εντοπισμός εξοικειωμένων λύκων στον κεντρικό τομέα του Ε. Δρυμού Πάρνηθας με την χρήση αυτόματων καταγραφικών διατάξεων, θερμικής κάμερας και άμεσων παρατηρήσεων.
  • Καταγραφή περιστατικών εξοικειωμένων λύκων και συλλογή – συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών από το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου και εργαζόμενους στο καταφύγιο “Μπάφι”.
  • Διερεύνηση της δυνατότητας παγίδευσης λύκων με την χρήση ήδη διαθέσιμου ειδικού κλωβού και προσπάθειες σύλληψης τουλάχιστον ενός λύκου (τοποθέτηση ειδικού κολάρου GPS, εκφοβισμός, παρακολούθηση).
  • Ενέργειες απώθησης εξοικειωμένων ατόμων λύκου με την χρήση κατάλληλων απωθητικών μέσων και εξειδικευμένου εξοπλισμού.
  • Κατάρτιση του προσωπικού της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου στην εφαρμογή πρωτοκόλλου απώθησης ατόμων άγριας πανίδας και διαχείρισης μεγάλων σαρκοφάγων θηλαστικών που παρουσιάζουν συμπεριφορά ισχυρής ανοχής στην ανθρώπινη παρουσία και εξοικείωσης σε ανθρωπογενές περιβάλλον. Η κατάρτιση θα περιλαμβάνει έμπρακτη συμμετοχή στελεχών της Μονάδας στις δράσεις αυτές.
  • Οι προσπάθειες σύλληψης, αναισθητοποίησης και ραδιοσήμανσης λύκων μπορούν να επιτελέσουν διπλό στόχο, αφενός να δημιουργήσουν αρνητικό και ισχυρό απωθητικό ερεθίσματος σε εξοικειωμένα άτομα λύκου, ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθηση της συμπεριφοράς και εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης των λύκων που συνιστούν την αγέλη. Ταυτόχρονα θα δοθεί η ευκαιρία για αυξημένες δυνατότητες παρέμβασης κατά την προσέγγιση σε κατοικημένες περιοχές ή εγκαταστάσεις με συχνή ανθρώπινη παρουσία, αλλά και της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων (απωθήσεις).

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος η Καλλιστώ διαθέτει τουλάχιστον ένα ενεργό δορυφορικό κολάρο λύκου με δυνατότητα απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των σημασμένων ζώων μέσω ειδικής πλατφόρμας και με ακρίβεια 25 μέτρα. Για την παγίδευση θα χρησιμοποιηθεί κλωβός που θα παρασχεθεί από το δασαρχείο.

Καθώς οι λύκοι είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά ζώα και η παγίδευση τους θεωρείται δύσκολη, η επιλογή της μεθόδου αυτής αντί της χρήσης ειδικών παγίδων προτείνεται ως συμπεριφορικό φίλτρο για την επιλογή των ατόμων που θα πρέπει να παγιδευτούν, καθώς αναμένεται ότι μόνο ισχυρά εξοικειωμένα με τον άνθρωπο και τις εγκαταστάσεις του άτομα του είδους, θα είναι δυνατόν να παγιδευτούν με την μέθοδο αυτή.

Ενας από τους βασικότερους στόχους των δράσεων είναι η αντιμετώπιση της εξοικειωμένης συμπεριφοράς ορισμένων λύκων. Πρακτικά θα παραχθεί έντονο και επώδυνο ερέθισμα προς τους λύκους κυρίως με τη χρήση συσκευών παραγωγής δυνατού θορύβου κατά την προσέγγιση τους και μόνον σε περιοχές που δεν είναι επιθυμητή ή παρουσία τους ή σε περιπτώσεις ανεπιθύμητης συμπεριφοράς π.χ. εντός κατοικημένων περιοχών (όπως κατά τη διάρκεια προσέγγισης λύκων στο καταφύγιο «Μπάφι») ή όταν δέχονται τροφή από άνθρωπο ή όταν ακολουθούν ανθρώπους.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή των αποτρεπτικών μέτρων και της απώθησης των λύκων θα εφαρμοσθεί μόνο σε περιοχές από τις οποίες είναι επιθυμητή η απώθηση τους (περιαστικές ή κατοικημένες περιοχές παρουσία ανθρώπων). Η απώθηση με ενεργητικά μέσα θα πραγματοποιηθεί εφόσον οι λύκοι μπορούν να προσεγγισθούν σε αποστάσεις μικρότερες των 30 μέτρων χωρίς να τραπούν σε φυγή, να απωθηθούν με ασφάλεια από την απόσταση αυτή και οι απωθήσεις να έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα.

Πηγή :ΕΘΝΟΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ