Αρχική » Grid with Sidebar » Κορακοειδή Μέρος Α: προβλήματα και αντιμετώπιση

Κορακοειδή Μέρος Α: προβλήματα και αντιμετώπιση

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Τα κορακοειδή τα τελευταία έτη στην Ελλάδα αύξησαν και επέκτειναν τους πληθυσμούς τους. Αναφορά γίνεται κυρίως για την κουρούνα και την καρακάξα, όπου σήμερα απαντούν σε αφθονία σε όλη σχεδόν τη χώρα. Ανάλογα αυξανόμενες καταγράφονται οι αναφορές για τις ζημιές τους στην αγροτική οικονομία και τη θηραματοπονία, όπως και οι κίνδυνοι για τη διάδοση ζωοανθρωπονόσων.

SVESTONOF

Του Δρος Χρήστου Κ. Σώκου

Σε κοτέτσι που δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα προστασίας είναι γνωστό πως δεν μένει αυγό. Ζημιές προκαλούν στους πλαστικούς σωλήνες άρδευσης και στους καρπούς οπωροφόρων και κηπευτικών.

Ένα άλλο πεδίο προβλημάτων αναφέρεται στον αστικό χώρο. Προκαλούν μεταφορά παθογόνων, ανεξέλεγκτη απόθεση περιττωμάτων και εμεσμάτων σε οχήματα, κτίρια και πεζούς, διασκόρπιση σκουπιδιών και όχληση των κατοίκων με τα κρωξίματα, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες.

Έχει αποδειχθεί πως τα κορακοειδή φέρουν μια ποικιλία μικροοργανισμών που είναι παθογόνοι στους ανθρώπους. Οι υψηλής επικινδυνότητας ασθένειες που συνδέονται με τη μεταφορά από τα κορακοειδή περιλαμβάνουν τη γρίπη των πτηνών, τον πυρετό του Δυτικού Νείλου και την ασθένεια Lyme. Σημαντική είναι επίσης η ύπαρξη βακτηριδίων στα κορακοειδή τα οποία είναι παθογόνα για τον άνθρωπο. Τέτοια είναι τα καμπυλοβακτηρίδια, τα κολοβακτηρίδια, η σαλμονέλα και το βακτήριο της υερσινίωσης.

Σήμερα φτάσαμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου του οποίου σημαντικό ρόλο στη διάδοση διαδραματίζει και η καρακάξα.

Η ζημιά των κορακοειδών στο μικρό θήραμα

Σε έρευνα όπου οι θηλαστικοί άρπαγες αποκλείστηκαν με περίφραξη, τα αρπακτικά πτηνά και τα κορακοειδή θανάτωσαν τουλάχιστον το 15% των νεογνών του λαγού. Από αυτό το 50% θανατώθηκε από σταχτοκουρούνες (Corvus corone cornix), το 20% από κόρακες (Corvus corax), το 20% από ποντικοβαρβακίνες (Buteo buteo), το 8% από διπλoσάϊνα (Accipiter gentilis) και το 2% από νανόμπουφους (Asio otus).
Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει επίσης τις επιπτώσεις των κορακοειδών στις πέρδικες και τους φασιανούς. Στην Τσεχία βρέθηκε πως στο 51% των κατεστραμμένων φωλιών φασιανού αίτιο ήταν τα κορακοειδή. Ενώ στη Βρετανία πειραματική μείωσή τους οδήγησε σε αύξηση του πληθυσμού της πεδινής πέρδικας, αλλά και των μικρόπουλων.

Η αντιμετώπιση των κορακοειδών

Παλαιότερα η Δασική Υπηρεσία συγκροτούσε συνεργεία και επιδοτούσε τη δίωξη των κορακοειδών σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους. Η δράση αυτή σταμάτησε. Τα τελευταία έτη γίνονται μόνο αποσπασματικές δράσεις, όπως:
1) Αποσπασματική δίωξη από λίγους κυνηγετικούς συλλόγους και κυνηγούς εντός της κυνηγετικής περιόδου.
2) Τοπική δίωξη από αγρότες οι οποίοι λαμβάνουν ειδική άδεια από τη Δασική Υπηρεσία στη Θεσσαλία για την προστασία των καλλιεργειών τους.
3) Δίωξη στα αεροδρόμια.
4) Σύλληψή τους για ερευνητικούς σκοπούς σε συγκεκριμένες περιοχές.
5) Δίωξη σε αστικές περιοχές με τη χρήση αρπακτικών πτηνών.

 

Σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εκεί όπου φροντίζουν το θήραμα, ο συστηματικός έλεγχος των κορακοειδών είναι δεδομένος και νόμιμος και γίνεται με την εφαρμογή παγίδων. Σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 και τον Κανονισμό 3254/91 επιτρέπονται οι επιλεκτικές μέθοδοι σύλληψης όπως είναι οι παγίδες και το όπλο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της Υ.Α. 98161/4136/29-9-08 για τις απελευθερώσεις θηραμάτων μπορεί να αιτηθεί η εφαρμογή δράσεων μείωσης των αρπάγων για την προστασία των προς απελευθέρωση θηραμάτων.

Για τα κορακοειδή προτείνεται η χρήση της αυστραλιανής παγίδας και δευτερευόντως της παγίδας Larsen. Όσον αφορά τη χρήση όπλων, το καρτέρι είναι αποτελεσματικότερο από την αναζήτηση. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται κρυψώνα και χρησιμοποιείται ζωντανός κράχτης ή κινητό ομοίωμα κουκουβάγιας. Καρτέρι επίσης γίνεται στα περάσματά τους προς τις θέσεις κούρνιας.

Μπορεί επίσης να γίνει εντοπισμός και πυροβολισμός των φωλιών τους. Τα κορακοειδή όταν κλωσούν συνήθως δε φεύγουν από τη φωλιά, οπότε και είναι ευκολότερη η προσέγγιση και ο πυροβολισμός.

demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ