Αρχική » Grid with Sidebar » Καθιερώνεται Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Κυνηγών (Σ.Ε.Σ.Κ.)

Καθιερώνεται Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Κυνηγών (Σ.Ε.Σ.Κ.)

Ανάλογο με το point system στις παραβάσεις της τροχαίας

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε στην Βουλή πριν από δέκα ημέρες, καθιερώνεται Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Κυνηγών (Σ.Ε.Σ.Κ.), το οποίο αφορά στην καταχώριση σε ειδικό µητρώο των ατοµικών στοιχείων των κυνηγών για τις παραβάσεις των διατάξεων του Δασικού Κώδικα που διαπράττονται από αυτούς στο πλαίσιο άσκησης της θήρας και την προστασία της άγριας πανίδας.

SVESTONOF

Οι παραβάσεις αυτές βαθµολογούνται. Σε βάρος των παραβατών των περί θήρας διατάξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 287, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο, επιβάλλεται και το διοικητικό µέτρο της επιβολής βαθµών ποινής στο Σ.Ε.Σ.Κ..

Η συγκέντρωση πέντε (5) βαθµών ποινής θεωρείται ως υποτροπή. Στους υποτρόπους οι κυρώσεις διπλασιάζονται και επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η επανεξέτασή τους, προκειµένου να κριθούν ικανοί για την άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα εξετάσεων.

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, καθορίζονται ο φορέας καταχώρισης και τήρησης του σχετικού µητρώου καταγραφής, ο τρόπος συγκέντρωσης και καταχώρισης των πιο πάνω στοιχείων, η βαθµολόγηση των παραβάσεων, τα επιβαλλόµενα διοικητικά µέτρα – κυρώσεις στην περίπτωση συγκέντρωσης ορισµένης βαθµολογίας, καθώς και οι ειδικότεροι όροι επαναχορήγησης, µετά από εκπαίδευση του κυνηγού, της άδειας θήρας που αφαιρέθηκε, κατ’ εφαρµογή του Σ.Ε.Σ.Κ.

Με το προεδρικό διάταγµα του πρώτου καθορίζεται και το ειδικό περιεχόµενο της ως άνω εκπαίδευσης, καθώς και η διαδικασία επανεξέτασης του κυνηγού.

Κώστας Λουρής για το iHunt.gr

Διαβάστε ακόμη : Αυτά είναι τα διοικητικά πρόστιμα για τα παραπτώματα περί θήρας

demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ