Αρχική » Grid with Sidebar » FACE : Προς απαγόρευση ή μεγαλύτερη μείωση κάρπωσης το τρυγόνι

FACE : Προς απαγόρευση ή μεγαλύτερη μείωση κάρπωσης το τρυγόνι

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Στις 18 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης της ΕΕ για την ανάκαμψη των πτηνών. Κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν το τρυγόνι, με ενημέρωση για τις τάσεις των πληθυσμών και συστάσεις για την κυνηγετική περίοδο του 2022. Τα συμπεράσματα αυτής της συνεδρίασης της ειδικής ομάδας εργασίας συζητήθηκαν στη συνέχεια στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) για τις οδηγίες για τη φύση (NADEG) στις 6 Απριλίου 2022.

SVESTONOF

Υπενθυμίζεται ότι οι συστάσεις της Ε.Ε. για το 2021 ήταν να σταματήσει το κυνήγι του είδους στον δυτικό μεταναστευτικό διάδρομο (Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και βόρειο τμήμα της Ιταλίας) και να μειωθεί η κάρπωση κατά 50% στον κεντρικό/ανατολικό μεταναστευτικό διάδρομο (Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ρουμανία και συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου). Απαιτήθηκαν επίσης μέτρα για τη διαχείριση των οικοτόπων, την έρευνα και τα συστήματα εφαρμογής, βλ. την περσινή έκθεση της FACE για περισσότερες πληροφορίες.

Οι συστάσεις σχετικά με τη κάρπωση εφαρμόστηκαν ικανοποιητικά το 2021, με μηδενικό κυνήγι στον δυτικό μεταναστευτικό διάδρομο και συνολική μείωση κατά περίπου 70% στον κεντρικό/ανατολικό μεταναστευτικό διάδρομο, με ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειώσεις έως και 95%, γεγονός που δείχνει ότι είναι δυνατή η γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση της κυνηγετικής κοινότητας.

Κατά τη συνεδρίαση δόθηκαν τα πιο πρόσφατα πληθυσμιακά μεγέθη από το σύστημα παρακολούθησης κοινών πτηνών (PECBMS) μέχρι το 2020 και παρουσιάστηκε μια αναθεωρημένη έκδοση του πληθυσμιακού μοντέλου, καθώς και η συμπερίληψη των εκτιμήσεων για τις τροχιές των πληθυσμών και για τις δύο μεταναστευτικές οδούς, όπως ζήτησε η FACE πέρυσι. Τα μοντέλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο για μια μικρή κάρπωση και στις δύο μεταναστευτικές οδούς και η επικαιροποίηση του PECBMS επιβεβαιώνει τη σταθερότητα του πληθυσμού στη δυτική μεταναστευτική οδό από το 2013, αλλά τη συνεχιζόμενη μείωση στην κεντρική/ανατολική μεταναστευτική οδό, όπως αναφέρθηκε πέρυσι. Αυτό οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συμβούλους της να συστήσουν μορατόριουμ για το κυνήγι του είδους στην κεντρική/ανατολική διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της NADEG στις 6 Απριλίου, αρκετά κράτη μέλη στον κεντρικό/ανατολικό μεταναστευτικό διάδρομο εξέφρασαν την προτίμηση να συνεχιστεί η προηγούμενη μείωση της κάρπωσης και να δοθεί περισσότερος χρόνος για τη συλλογή δημογραφικών δεδομένων για το τρυγόνι, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την καλύτερη χαρτογράφηση του πληθυσμού. Ευτυχώς, τα προγράμματα παρακολούθησης έχουν πλέον τεθεί σε εφαρμογή καθώς αρχίζει η περίοδος αναπαραγωγής.

Απόδοση στα Ελληνικά, Αλέξανδρος Παλαιολόγος για το iHunt.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ