Αρχική » Grid with Sidebar » Ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τους κατόχους όπλων θήρας

Ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τους κατόχους όπλων θήρας

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, όσοι κάτοχοι όπλων θήρας, αεροβόλων, μερών αυτών, διοπτρών, καθώς και των ειδών που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία (παρ. 1, περ. α’, υποπερ. αα’ έως αζ’ και 2, περ. β’ και γ’ του άρθρου 1 του ν. 2168/1993), επιθυμούν να τα μεταφέρουν σε χώρο διεξαγωγής έκθεσης τέτοιων ειδών, οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην αστυνομική Υπηρεσία έκδοσης της άδειας (π.χ. εμπορίας, κατοχής, εισαγωγής, μεταφοράς) σχετική έγγραφη δήλωση.

SVESTONOF

Για τη σύνταξη της δήλωσης, θα χρησιμοποιείται έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, την οποία μπορεί να υποβάλλει και με ηλεκτρονικά μέσα.

Για τη διευκόλυνσή του, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωσης και/ή στην Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του (Τμήμα Ασφαλείας ή όπου δεν υπάρχει, στο Αστυνομικό Τμήμα). Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του, θα διαβιβάσει τη δήλωση ανάλογα, στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας.

Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφεται:

  • ο αριθμός πρωτοκόλλου της άδειας που κατέχει ο ενδιαφερόμενος για τα προς έκθεση είδη, όπως άδεια εμπορίας, επισκευής, κατοχής κ.λπ.,
  • ο τόπος διεξαγωγής της έκθεσης , ο οποίος μπορεί να είναι και εκτός του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου,
  • τα λεπτομερή στοιχεία των ειδών που θα μεταφέρει (αριθμός μεταφερόμενων ειδών, αριθμούς σειράς, μάρκα, μοντέλο κ.λπ.),
  • η ημερομηνία αναχώρησης και η ημερομηνία επιστροφής των ειδών στην έδρα τους (οικία, κατάστημα κ.λπ.),
  • ότι αφαιρέθηκαν οι επικρουστήρες των όπλων και ποιων όπλων ακριβώς, καθώς και ότι οι αφαιρεθέντες επικρουστήρες παραμένουν στην έδρα του υπογράφοντος τη δήλωση. Εναλλακτικά εάν δεν έχουν αφαιρεθεί οι
  • επικρουστήρες, ο κάτοχος δηλώνει ότι τα όπλα φέρουν προσαρμοσμένο κατάλληλο μηχανισμό ασφάλισης στο τμήμα της σκανδάλης/σκανδαλών – υποφυλακτήρα,
  • ότι ο ενδιαφερόμενος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης αυτών των ειδών κατά τη μεταφορά τους αλλά και το χρόνο παραμονής τους στην έκθεση και
  • ότι δεν θα μεταφέρει κανενός τύπου πυρομαχικά στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης, καθώς αυτό απαγορεύεται ρητά.
demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ