Αρχική » Grid with Sidebar » Δημοσιεύτηκε η απόφαση που καθορίζει τη συνδρομή των κυνηγών των Κυνηγετικών Συλλόγων

Δημοσιεύτηκε η απόφαση που καθορίζει τη συνδρομή των κυνηγών των Κυνηγετικών Συλλόγων

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση με την οποία καθορίζεται το ύψος της συνδρομής των κυνηγών των Κυνηγετικών Συλλόγων»

SVESTONOF

Η συνδρομή καθορίζεται στο ποσό των εξήντα πέντε (65) ευρώ. δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με την περσινή απόφαση.

Αναφέρει η απόφαση :

1) Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2020- 2021, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών-μελών των αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο, Κυνηγετικών Συλλόγων», στο ποσό των εξήντα πέντε (65) ευρώ.

2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των ανωτέρω Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ως ακολούθως:

α. ποσοστό 7,69 % (ήτοι ποσό 5,00 €) καταβάλλεται στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία και
β. ποσοστό 69,23% (ήτοι ποσό 45,00 €) καταβάλλεται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας αντίστοιχα, από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών-μελών των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων.

3) Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας αντίστοιχα, κατά τη διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας. Τα σχετικά παραστατικά κατάθεσης τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.

4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, σε όλα τα Δασαρχεία και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.

5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αντίστοιχα υποχρεούνται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής τους αρμοδιότητας.

6) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες, ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων της για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων σε αυτές και των δαπανών μισθοδοσίας και απασχόλησης των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού τους.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατεβάστε όλη την απόφαση από ΕΔΩ.

Μόλις δημοσιευτεί και η απόφαση που κάθοριζει τα τέλη των αδειών θαν μπορούν οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι να θεωρούν άδειες θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021.

Διαβάστε ακόμη : Δημοσιεύτηκε η ρυθμιστική διάταξη θήρας 2020-2021

 

demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ