Αρχική » Grid with Sidebar » Οι πεδινές πέρδικες επιστρέφουν στην Ήπειρο

Οι πεδινές πέρδικες επιστρέφουν στην Ήπειρο

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών Δρ. Δημήτρη Βακάλη χορηγείται άδεια επιστημονικής έρευνας για τη δυνατότητα επανεισαγωγής και ανάπτυξης πληθυσμού πεδινής Πέρδικας (Perdixperdix), στα Ιωάννινα.

SVESTONOF

Η συγκεκριμένη απόφαση είναι μια δικαίωση για το ΔΣ της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου.

Ο Ταμίας της Ε’ ΚΟΗ κ. Μπάμπης Μπρέχας δήλωσε :¨Μετά από πολλά χρόνια αγώνες η Ε ΚΟΗ που έχω την τιμή να είμαι μέλος του ΔΣ έφτασε σε άλλη μια επιτυχία. Την επανένταξη της πεδινης πέρδικας στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Θέλω να ευχαριστήσω την διεύθυνση δασών Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, τον γενικό γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης κ Μιχελάκη και ειδικά την γενική διεύθυνση δασών του υπουργείου που ενέκρινε το αίτημα και την μελέτη μας.”

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η αποφάση :

Τη χορήγηση άδειας επιστημονικής έρευνας για τη δυνατότητα επανεισαγωγής και ανάπτυξης πληθυσμού πεδινής Πέρδικας (Perdixperdix), στην περιοχή του «Ροδοτοπίου», του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε.  Ιωαννίνων, από φυσικούς πληθυσμούς πεδινής Πέρδικας που θα συλλεχθούν σε περιοχές της Μακεδονίας.

Σκοπός της έρευνας: Είναι η μελέτη της δυνατότητας ανάπτυξης του πληθυσμού της Πεδινής Πέρδικας στην περιοχή  μελέτης και η εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων από το επιστημονικό προσωπικό της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου για την περαιτέρω ορθολογική διαχείριση του πληθυσμού του είδους, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Εμπλουτισμού Βιοτόπων για την επανεισαγωγή της Πεδινής Πέρδικας (Perdixperdix) στην περιοχή Τ.Κ Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ιωαννίνων το οποίο εγκρίθηκε με την υπαριθμ. 69096/09-06-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας και τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει αυτή.

Η Πεδινή Πέρδικα (Perdixperdix) περιλαμβάνεται:

 Στο παραρτήματα II και ΙΙΙ της οδηγίας 2009/147/ΕΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών».
 Στο Παράρτημα ΙΙI της Σύβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στη Ευρώπη ( Σύμβαση Βέρνης.

Εργασίες πεδίου: Θα πραγματοποιηθεί η σύλληψη, μεταφορά και απελευθέρωση άγριων ατόμων (ζώγρηση) στην περιοχή μελέτης. Η μέθοδος αυτή αποτελεί την αποτελεσματικότερη τεχνική για την επανεγκατάσταση ειδών της άγριας πανίδας και είναι ένας από τους πλέον εφαρμοσμένους τρόπους για την επανόρθωση της βιοποικιλότητας.

Περιοχή έρευνας: Η έρευνα θα ξεκινήσει από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, όπου διαβιούν βιώσιμοι πληθυσμοί πεδινής πέρδικας, που μπορούν να τροφοδοτήσουν με άτομα τις προσπάθειες επανεγκατάστασης.

H ομάδα πεδίου θα λάβει υπόψη τη χωροκατανομή του είδους στις παραπάνω περιοχές και θα
προσαρμόσει ανάλογα τις εγκαταστάσεις παγίδευσης, ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις σε θέσεις με
μικρούς πληθυσμούς.

Πριν από κάθε ενέργεια σύλληψης θα προηγείται παρακολούθηση των πληθυσμών με πιστοποιημένες
και αξιόπιστες μεθόδους και θα αξιοποιηθούν υπάρχοντα στοιχεία από αδειοδοτημένους από το ΥΠΕΝ αγώνες
Α.Κ.Ι.

Αυτές οι πληροφορίες πληθυσμιακής αφθονίας θα ληφθούν απαραιτήτως υπόψη στο σχεδιασμό της σύλληψης (Ζώγρησης)που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτός της περιόδου αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των πτηνώνκαι για το λόγο αυτό θα ενημερωθούν πριν τη διεξαγωγή της διαδικασίας, οι τοπικές δασικές υπηρεσίες στις, περιοχές των οποίων θα συλληφθούν τα πτηνά.

Η παρούσα άδεια ισχύει από την έκδοση της έως το πρώτο δεκαήμερο τουMαρτίου 2021και θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της μετά από σχετικό αίτημα των ερευνητών.

Η παρούσα άδεια είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται από άλλες κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες ή στρατιωτικές αρχές και τυχόν επιπρόσθετων όρων και προϋποθέσεων θέσουν αυτές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Ως προς την εποχή σύλληψης και μεταφοράς, σημειώνεται ότι πρέπει να είναι από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι το πολύ, το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Έτσι τα πτηνά θα έχουν τη δυνατότητα να ανακάμψουν από την πίεση της σύλληψης και της μεταφοράς και να φωλεοποιήσουν.

Η κύρια μεταφορά θα επιδιωχθεί να γίνει στο πρώτο έτος της προσπάθειας κατά το οποίο θα μεταφερθούν τουλάχιστον 20-30 πτηνά, ώστε να επιβιώσει και να αναπαραχθεί ένας ικανός αριθμός και να δώσει την απαιτούμενη ώθηση δημιουργίας πληθυσμού σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα.

Οι ερευνητές θα προσαρμόσουν τον αριθμό πτηνών που θα συλλεχτούν με το χρόνο που διενεργείται η έρευνα, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιβίωσης και αναπαραγωγής στην περιοχή απελευθέρωσης. Τα συλληφθέντα πτηνά θα τοποθετούνται σε χαρτόκουτα και η μεταφορά και η απελευθέρωση πρέπει να γίνονται άμεσα, την ίδια νύχτα της σύλληψης. Την ημέρα οι άγριες πέρδικες αναπτύσσουν έντονο “stress” το οποίο μπορεί να τις οδηγήσει και στο θάνατο.

Δεδομένου ότι στο ερευνητικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μόνο από πεδινές πέρδικες που θα συλλεχτούν, από τις περιοχές μελέτης και διαβιούν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση, δεν απαιτείται να γίνει γενετικός έλεγχος των άγριων αυτών περδίκων.

Περιοχή απελευθέρωσης

Στην περιοχή απελευθέρωσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από το επιστημονικό Προσωπικό της Ε Κ.Ο.Η ώστε να εξασφαλίζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να μην υπάρχει υψηλή πυκνότητα οδικού δικτύου: Η υψηλή πυκνότητα του οδικού δικτύου, αποτελεί πρόβλημα στο σχεδιασμό επανεγκατάστασης με φυσικό τρόπο, περδίκων λόγω του μεγάλου κινδύνου θανάτωσης τους από διερχόμενα αυτοκίνητα. Επίσης θα πρέπει η περιοχή να είναι ανοιχτή απηλαγμένη από συρματοπλέγματα και οι θέσεις που θα επιλεγούν θα τις εξασφαλίζουν από γεωργικές εργασίες στα σιταροχώραφα.

2. Να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις τροφοληψίας ιδίως καλλιέργειες μηδικής (τριφύλλια). Στις θέσεις αυτές παρατηρείται πλούσια εντομοπανίδα που είναι σημαντική για τους νεοσσούς.

Ωστόσο για την αποφυγή προβλημάτων εξαιτίας της κοπής τους που γίνεται εντός της αναπαραγωγικής περιόδου είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τους αγρότες στο πλαίσιο της βελτίωσης ενδιαιτημάτων. Γενικά επειδή οι αγροί είναι ποτιστικοί και σε αρκετούς αγρούς εφαρμόζεται εντατική γεωργία, πιθανόν να χρειάζονται μερικές επεμβάσεις βελτίωσης ενδιαιτήματος. Τέτοιες είναι λωρίδες στα περιθώρια των αγρών ώστε να αναπτυχθεί κατάλληλη βλάστηση για κάλυψη το χειμώνα και φωλεοποίηση την άνοιξη.

Επισημαίνεται ότι στην περιοχή απελευθέρωσης κατά την περίοδο της φωλεοποίησης (μέσα Μαρτίου έως μέσα Ιουνίου) δεν θα πρέπει να γίνεται κατεργασία του εδάφους και χορτοκοπήλόγω του κινδύνου καταστροφής των φωλιών και τη θανάτωση των νεοσσών.

Στην περιοχή υποδοχής πρέπει να κυριαρχούν τα χειμερινά σιτηρά, η αγρανάπαυση, τα χέρσα και χαμηλοί φυσικοί φράκτες με ξερόχορτα στη βάση τους και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει προσεκτική αξιολόγηση της καταλληλότητας του ενδιαιτήματος.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τους επιστήμονες Ηλία Παπά & Σπύρο Μπαλαμπέκο (Δασολόγοι MSc), με τη συνδρομή των θηροφυλάκων της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου.

Πριν από τη συλλογή στο πεδίο, οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνήσουν υποχρεωτικά με τις Δασικές Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, για να οριστούν από κοινού οι ακριβείς χρόνοι και τοποθεσίες των ερευνητικών εργασιών.

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των ειδών αναφοράς και των ενδιαιτημάτων τους από όχληση. Μετά το πέρας των εργασιών, παρακαλούμε να αποστείλετε περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνας σας, καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο, μετά την ολοκλήρωσή τους, για το αρχείο της Υπηρεσίας μας.

Στην περίληψη θα περιλαμβάνονται απαραίτητα οι ακόλουθες πληροφορίες για το είδος: Αριθμός συλληφθέντων, Περιοχή και θέση σύλληψης (Κωδικός Αριθμός του δικτύου NATURA 2000 της περιοχής , Χρησιμοποιηθείσα μέθοδος σύλληψης , Χρονική περίοδος κατά την οποία έγινε ή σύλληψη και απελευθέρωση.

Οι Δασικές Αρχές, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα άδεια έρευνας, παρακαλούνται να συντονίσουν να παρακολουθούν και εποπτεύουν τη διαδικασία και να επιβάλλουν, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν συμπληρωματικούς όρους, για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα είδη της άγριας πανίδας και στους οικοτόπους των περιοχών αρμοδιότητάς τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π.
Δρ. Δημήτρης Βακάλης

demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ