Αρχική » Grid with Sidebar » Ψηφίστηκε από τη βουλή το νομοσχέδιο που επιτρέπει τη θήρα του αγριόχοιρου όλο το χρόνο

Ψηφίστηκε από τη βουλή το νομοσχέδιο που επιτρέπει τη θήρα του αγριόχοιρου όλο το χρόνο

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής η δυνατότητα παράτασης της κυνηγετικής περιόδου αλλά και αύξηση της κάρπωσης ακόμα και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή, για τον αγριόχοιρο κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα και ήδη ψηφισμένη ρυθμιστική, για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, προστασίας της υγείας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας όπου και όποτε κριθεί απαραίτητη η εφαρμογή τέτοιων μέτρων.

SVESTONOF

Το ψήφισμα της ολομέλειας της Βουλής περιλαμβάνει εκτός του αγριόχοιρου και τους ημίαιμους χοίρους, που παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση πληθυσμού σε πολλές περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει το άρθρο 14 :

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου εισάγεται νομοθετική ρύθμιση για την άσκηση της θήρας των αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κυνηγετικού έτους ή της κυνηγετικής περιόδου και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, προστασίας της υγείας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας. Σε απόλυτη εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες στις περιοχές που γειτνιάζουν με μολυσμένες περιοχές ή είναι ελεύθερες του νοσήματος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, κρίνεται αναγκαία η σταδιακή μείωση της πυκνότητας του πληθυσμού
των αγριόχοιρων, με στοχευμένη θήρευση των ενήλικων και της ηλικιακής κατηγορίας που ορίζεται πριν από την κατηγορία των ενηλίκων (αρσενικά και θηλυκά σε ποσοστό 50% ανά φύλο), στόχος που μπορεί να επιτευχθεί με παράταση της κυνηγετικής περιόδου και αύξηση της κάρπωσης.

Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου εισάγεται νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων. Η ως άνω ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη αφενός μεν για την προστασία της δημόσιας υγείας αφετέρου δε για τη διαχείριση της κρίσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, το κρέας των μεγάλων άγριων θηραμάτων μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνον, εάν το σώμα μεταφερθεί σε εγκατάσταση χειρισμού θηραμάτων το συντομότερο δυνατό μετά από την εξέταση και επομένως, οι σχετικές προτεινόμενες υποδομές θα συμβάλλουν προς τον σκοπό αυτό, αφού θα επιτρέπουν και διευκολύνουν τον με υγειονομικά ορθό και αποδεκτό τρόπο χειρισμό, ήτοι εκδορά, εκσπλαχνισμό, τεμαχισμό και διάθεση υπολειμμάτων των θηραμάτων και τον περιορισμό διάδοσης ασθενειών που αυτά τυχόν φέρουν.

Για τη διαχείριση της κρίσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, απαραίτητο μέτρο αποτελεί η μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων μέσω της θήρας, ωστόσο μέχρι σήμερα, λόγω της έλλειψης των απαραίτητων υποδομών, δηλαδή των εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων, η εφαρμογή αυτού του μέτρου δεν ήταν εφικτή. Επομένως, η ως άνω νομοθετική ρύθμιση κρίνεται απολύτως αναγκαία.

Δείτε τη θέση της ΚΣΕ :


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ