Αρχική » Grid with Sidebar » Χρηματοδοτηση περιβαλλοντολογικων προγραμματων για την Ελλάδα

Χρηματοδοτηση περιβαλλοντολογικων προγραμματων για την Ελλάδα

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Πέντε περιβαλλοντικά έργα θα χρηματοδοτηθούν στην Ελλάδα με 7,1 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+. Η Κομισιόν αποφάσισε την Τετάρτη τη χορήγηση συνολικά 282,6 εκατ. ευρώ για 225 νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά προγράμματα στις 28 χώρες – μέλη της Ε.Ε.
 
Όσον αφορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση θα χρηματοδοτηθούν δύο έργα με 4,1 εκατ. ευρώ. 
 
Θα ενισχυθεί το LIFE BIODELEAR (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ») που έχει στόχο τη χάραξη στρατηγικής για μια ορθολογική, ολοκληρωμένη και, περιβαλλοντικά, αειφόρο διαχείριση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μύγας της Μεσογείου στις χώρες της μεσογειακής λεκάνης και έχει ως παράδειγμα την καλλιέργεια οπωροφόρων. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει μια πρωτότυπη, φιλοπεριβαλλοντική και φθηνή τροφιμοπαγίδα (Βιοδέλεαρ), η οποία θεωρείται ευρεσιτεχνία για τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου σε μεγάλη κλίμακα. Πρόκειται για μια παγίδα μη τοξική για τον άνθρωπο, η οποία ελκύει επιλεκτικά τις θηλυκές μύγες χωρίς να επηρεάζει σχεδόν κανένα άλλο έντομο.
 
 Το δεύτερο πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί είναι το LIFE FOODPRINT (Γιώτης ΑΕ), το οποίο έχει στόχο την αξιολόγηση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα του κλάδου της ζαχαροπλαστικής και των προϊόντων αλευροποιίας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού. Το έργο θα υλοποιηθεί με μια επίδειξη μεγάλης κλίμακας, σε έξι εταιρείες ζαχαροπλαστικής και προϊόντων αλευροποιίας στην Ελλάδα και την Ιταλία, ώστε να αξιολογηθεί το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα ορισμένων προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού, να εντοπιστούν οι παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού που αυξάνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να αναπτυχθούν προγράμματα μετριασμού για καθεμία από τις εταιρείες τροφίμων και τα προϊόντα τους με κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα.
 
Στο πλαίσιο του LIFE+ Φύση, θα χρηματοδοτηθεί με 1,2 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα LIFE ElClimA (Πανεπιστήμιο Πατρών- Επιτροπή ερευνών). Tο έργο στοχεύει στο να διευκολύνει την προσαρμογή του μαυροπετρίτη, ενός αποδημητικού γερακιού της Μεσογείου, στην τρέχουσα και μελλοντική κλιματική αλλαγή. Σχεδιάζεται η υλοποίηση σειράς ενεργειών που στοχεύουν στη βελτίωση των επιδόσεων αναπαραγωγής του είδους καθώς και στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των περιοχών χορτονομής. 
 
Στο πλαίσιο του LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία, θα χρηματοδοτηθούν με 1,8 εκατ. ευρώ δύο έργα.
 
Θα ενισχυθεί το LIFE- INFOCYCLE (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μικρής ποσότητας αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις περιφέρειες της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι ενέργειες θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της ποιότητας των διεργασιών των εταίρων που συμμετέχουν σε υπάρχον σύστημα συλλογικής ανακύκλωσης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, προβλέπονται διάφορες ενέργειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του τοπικού κοινού ως προς τους κινδύνους από τη μη ορθή επεξεργασία των ΑΗΗΕ.
 
Επίσης, θα υποστηριχθεί το LIFE Natura2000ValueCrete (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης). Tο έργο έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των προσπαθειών διατήρησης για ορισμένες τοποθεσίες που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 στην Κρήτη, την ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων και την ανάδειξη του κοινωνικοοικονομικού κόστους που απορρέει από την απώλεια της βιοποικιλότητας στην Κρήτη.
 
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ