Αρχική » Grid with Sidebar » ΦΕΚ : Παράταση των συνεργείων δίωξης μέχρι τις 20/9/2021

ΦΕΚ : Παράταση των συνεργείων δίωξης μέχρι τις 20/9/2021

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, αρμόδιος για τα θέματα θήρας κ. Αμυράς παρατείνεται μέχρι τις 20-9-2021 η διάρκεια ισχύος της υπουργικής απόφασης που επιτρέπει – κατ’ εξαίρεση – την ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, λόγω επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου, από ειδικά συνεργεία.

SVESTONOF

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύθηκε εχθές στην εφημερίδα της κυβέρνησης :

“Παρατείνουμε μέχρι τις 20-9-2021 τη διάρκεια ισχύος της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06.08.2019 «Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές» (Β’ 3139), όπως αυτή παρατάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΔΔ/89600/2453/2020 όμοια απόφαση (Β ́ 4093).

Τα συνεργεία που συγκροτήθηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δυνάμει των ανωτέρω σχετικών στα πλαίσια εφαρμογής της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας, Α’ 7), θα εντατικοποιήσουν για το χρονικό αυτό διάστημα τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και σε συνεργασία με τις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τον εντοπισμό περιοχών άμεσης προτεραιότητας για την εφαρμογή του μέτρου.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

Δείτε ΕΔΩ την το ΦΕΚ

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ