Αρχική » Grid with Sidebar » Φάμελλος : Υπερ-πληθυσμοί αγριόχοιρων – ζημιές σε καλλιέργειες και βοσκότοπους

Φάμελλος : Υπερ-πληθυσμοί αγριόχοιρων – ζημιές σε καλλιέργειες και βοσκότοπους

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Την ανάγκη να στηριχτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ηπείρου στα περιβαλλοντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο Ηπείρου στα Ιωάννινα. Μεταξύ άλλων είπε ο κ. Φάμελλος :

SVESTONOF

Αγριόχοιροι

Στον τομέα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, ένα από τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν στην Περιφέρεια, όπως και σε πολλές ακόμη επαρχιακές και αστικές περιοχές της χώρας, είναι ο υπερπληθυσμός των αγριόχοιρων, ο οποίος προκαλεί ζημιές σε καλλιέργειες και βοσκότοπους. Το φαινόμενο, όπως θα γνωρίζετε, σε μεγάλο μέρος οφείλεται σε πρακτικές των τελευταίων 10-15 ετών, που επέτρεψαν την αναπαραγωγή άγριων με ήμερους χοίρους (εκτατική εκτροφή χοίρων), και σε απελευθερώσεις ημιάγριων χοίρων για λόγους «εμπλουτισμού» της φύσης.
 
Αποτέλεσμα των ζημιών που δημιουργούνται από τον υπερ-πληθυσμό των αγριόχοιρων είναι σε ορισμένες περιπτώσεις οι γεωργοί να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν συγκεκριμένες αποδοτικές καλλιέργειες.  
 
Ήδη, για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση, έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο στην αύξηση του ορίου κάρπωσης στη νέα ρυθμιστική απόφαση για τη θήρα. Θα μπορούσαν επίσης οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες να δραστηριοποιηθούν κατάλληλα ακολουθώντας το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης η οποία αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα. Εκεί πρόσφατα (στις 02/09/2017) αποφασίστηκε η άμεση ενημέρωση των πολιτών, σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες και τους δήμους, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, ώστε οι πολίτες αφενός να μην ταΐζουν το είδος και αφετέρου να υπάρξει κατάλληλη πληροφόρηση των πολιτών για τους κανόνες ασφαλείας.
 
Αμβρακικός
 
Ο Αμβρακικός είναι ένας τους σημαντικότερους υγροτόπους της χώρας μας, με σημαντική οικονομική και περιβαλλοντική σημασία, και περιοχή που προστατεύεται από πλήθος διεθνών συμβάσεων.
 
Με ΚΥΑ των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον επόμενο μήνα, θα επεκταθούν τα όρια της περιοχής NATURA έτσι ώστε να περιλαμβάνεται όλη η θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού. Η ένταξη σε καθεστώς προστασίας δεν σημαίνει προφανώς και επίλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων της περιοχής αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα.
 
Τα τελευταία χρόνια, το οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου δείχνει σημάδια υποβάθμισης. Ο ευτροφισμός και οι ανοξικές ζώνες που δημιουργούνται λόγω τόσο της ιδιαίτερης μορφολογίας του Κόλπου, όσο και των φερτών υλικών, τα οποία μεταφέρονται από τους ποταμούς Άραχθο και Λούρο, που εκβάλουν στην περιοχή, καθώς και η λαθραλιεία και η λαθροθηρία, δημιουργούν πληθώρα προβλημάτων στις τοπικές κοινωνίες, που δραστηριοποιούνται στον  κόλπο.
 
Πρέπει να αναφέρω επίσης ότι το θέμα του Αμβρακικού Κόλπου, συμπεριλαμβάνεται σε έναν μακρύ κατάλογο προβληματικών θεμάτων (όπως ο Αχελώος), τα οποία κληρονομήθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις και για τα οποία ποτέ δεν υπήρξε συντονισμένος σχεδιασμός. Οι συνέπειες της τακτικής αυτής είναι ορατές στην τοπική κοινωνία, που σήμερα ζητά άμεση λύση όλων των προβλημάτων.
 
Η άμεση επίλυση, χθες αν γινόταν, των προβλημάτων δεν είναι εφικτή, όσο και αν το θέλουμε όλοι μας εδώ σήμερα. Θα χρησιμοποιήσουμε ωστόσο όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.
 
Εκτός λοιπόν από την ένταξη του συνόλου της περιοχής στο δίκτυο Natura 2000, έχουμε επίσης την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, με την οποία θα γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων μέσα από ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη σχεδίου ΠΔ με ξεκάθαρες χρήσεις γης και επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες, και τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης που θα βασίζεται στην ΕΠΜ και το Σχέδιο ΠΔ.
 
Σημαντικό ρόλο στα παραπάνω, θα έχει ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Ο Φορέας Διαχείρισης του Αμβρακικού, όπως και όλοι οι αντίστοιχοι Φορείς Διαχείρισης, εκτός των αμιγώς περιβαλλοντικών τους καθηκόντων, καλούνται να υποστηρίξουν την τοπική οικονομική ανάπτυξη και να συμβάλλουν στους τομείς της προώθησης των τοπικών προϊόντων και του οικοτουρισμού, χωρίς βέβαια αυτό να θέτει σε αμφισβήτηση τους στόχους προστασίας, διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής.
 
Γνωρίζουμε καλά ότι πάγιο αίτημα  της κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και θα συνδυάζει επενδυτικές δραστηριότητες συμβατές με την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος. Και με γνώμονα αυτό το αίτημα, ανταποκρινόμαστε με τα εργαλεία που προανέφερα.
 
Το συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο για την ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού.
 
Υποστηρικτικά έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν επίσης από τα εργαλεία που είναι στη διάθεση της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
 
Θήρα στον Αμβρακικό
 
Σε ένα ειδικότερο θέμα που αφορά τον Αμβρακικό Κόλπο, αυτό της θήρας, το Υπουργείο πρόσφατα εξέδωσε απόφαση για τη ρύθμιση της δραστηριότητας στον Αμβρακικό κόλπο, η οποία επιτρέπει τη θήρα σε συγκεκριμένες ζώνες, ενώ την απαγορεύει σε άλλες.
 
Με την Απόφαση του Υπουργείου αυτή ζητείται από τις αρμόδιες Δασικές αρχές, το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού και την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου
 
(α) να συνεργαστούν για την έκδοση μέχρι την 1η Αυγούστου 2018 Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθροθηρίας, το οποίο έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δυσφημεί την νόμιμη θηρευτική δραστηριότητα[3].
 
(β) Να προβούν σε συστηματικούς ελέγχους για την παράνομη χρήση μολύβδινων σκαγιών και να εκπονήσουν έρευνα για τις επιπτώσεις χρήσης τους[4].
 
(γ) Να εκπονήσουν, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, για τη διαπίστωση της επίδρασης της θηρευτικής δραστηριότητας σε θηρεύσιμα και μη είδη.
 
Natura
 
Ο κ. Φάμελλος προανήγγειλε εντός του επόμενου μήνα την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία θα επεκτείνει τα όρια της περιοχής NATURA, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται όλη η θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου, ενώ θα εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), ώστε να γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων μέσα από ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης, για τη σύνταξη σχεδίου προεδρικού διατάγματος (ΠΔ) με ξεκάθαρες χρήσεις γης, επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες, καθώς και σύνταξη σχεδίου διαχείρισης που θα βασίζεται στην ΕΠΜ και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος.

Πηγή : LERT.GR


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ