Αρχική » Grid with Sidebar » Το συγκριτικό πλεονέκτημα ύπαρξης του Εθνικού Πάρκου στην Οροσειρά Ροδόπης

Το συγκριτικό πλεονέκτημα ύπαρξης του Εθνικού Πάρκου στην Οροσειρά Ροδόπης

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Συνέντευξη του κ.Κεχαγιόγλου Σταύρου – Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στο ihunt.gr
 
Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ)
 
Κύριε Κεχαγιόγλου πείτε μας λίγα λόγια για το Εθνικό Πάρκο Ροδόπης (ΕΠΟΡ) και πότε ιδρύθηκε.
Το ΕΠΟΡ καταλαμβάνει έκταση 1.731.150 στρέμματα, με βόρεια όρια τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, από την περιοχή του Κ. Νευροκοπίου Δράμας έως την περιοχή του Δημαρίου Ξάνθης και νότια όρια τις βορειανατολικές πλαγιές του Φαλακρού όρους και τον ποταμό Νέστο. Το ΕΠΟΡ  ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 σύμφωνα με την ΚΥΑ 40379/01-10-2009. Είναι στελεχωμένος με 6 άτομα επιστημονικό προσωπικό (μέσω ΑΣΕΠ) και 6 άτομα επόπτες – φύλακες. Τα γραφεία μας βρίσκονται στο Μεσοχώρι Παρανεστίου.
 
Τι είναι αυτό που κάνει ιδιαίτερη την συγκεκριμένη περιοχή και ορίστηκε ως Εθνικό Πάρκο. 
Η οροσειρά της Ροδόπης αποτελεί μία από τις πλέον σπουδαίες οικολογικά περιοχές της Ευρώπης, εξαιτίας της μεγάλης βιοποικιλότητας που παρουσιάζει. 
Παρέχει καταφύγιο σε μεγάλο αριθμό ζώων τα οποία χρήζουν ειδικής διαχείρισης λόγω της ιδιαιτερότητας τους, όπως η Καφέ Αρκούδα, το Αγριόγιδο, η Αγριόκοτα, ο Αγριόκουρκος, κα. 
Είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα όπου ζει ο αγριόκουρκος ο οποίος αποτελεί  βιοενδείκτη πλούσιων οικολογικά δασών (ορίστηκε ως το σήμα του ΕΠΟΡ).
 
Ποιος είναι ο σκοπός του ΦΔΟΡ; Και πως διοικείται-διαχειρίζεται το ΕΠΟΡ;
Ουσιαστικά επιτυγχάνεται μία διαβούλευση μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων και των υπηρεσιών πριν από την λήψη μιας απόφασης. Σκοπός του ΦΔΟΡ είναι η προστασία, η διατήρηση, η διαχείριση και η ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος, των Πολιτιστικών και Αισθητικών στοιχείων του ΕΠΟΡ.
Το ΕΠΟΡ διοικείται μέσω του Διοικητικού του Συμβούλιου στο οποίο συμμετέχουν η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εμπλεκόμενοι φορείς – υπηρεσίες με αρμοδιότητες στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΟΡ.
 
Ποιες είναι οι κυριότερες δράσεις του ΦΔΟΡ;
Είναι οι εξής:
 • Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα BioEUParks «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας σε εθνικά πάρκα της Ε.Ε.».
 • Προσπάθεια ένταξης του Παρθένου Δάσους Φρακτού στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
 • Προμήθεια και διάθεση ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους.
 • Προβολή, Εποπτεία – Φύλαξη του ΕΠΟΡ.
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
 • Εκδηλώσεις, συνέδρια – ημερίδες.
 • Διάσωση πληροφοριών της ιστορίας της βλάστησης του ΕΠΟΡ.
 • Παρακολούθηση (monitoring) ειδών και τύπων οικοτόπων.
 • Συνεργασία με Ευρωπαϊκά Πάρκα: Harz (Γερμανία), DUNA-IPOLY NATIONAL PARK (Ουγγαρία), Sölktäler Nature Park (Αυστρία), Sila National Park (Ιταλία), Kozjanski Park (Σλοβενία).
 • Παρακολούθηση ειδών άγριας πανίδας.
 • Γενετική παρακολούθηση του πληθυσμού της αρκούδας.
 • Αναγνώριση-μελέτη των μελιτογόνων εντόμων στα ψυχρόβια κωνοφόρα δάση του ΕΠΟΡ.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση στους Δήμους ειδικών κάδων μη ανοιγόμενων από αρκούδες.
 • Παραγωγή Οδηγού πεδίου των μανιταριών του ΕΠΟΡ.
 • Υποστήριξη υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος – Οικοεθελοντών.
Ποιο είναι το Αναπτυξιακό σας όραμα; 
Είναι η δημιουργία ενός οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμου ορεινού χώρου στον οποίο αξιοποιούνται αειφορικά οι τοπικοί πόροι. 
Η επίτευξη της ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης μέσα από τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και την αναδιάρθρωση της τοπικής παραγωγικής βάσης.
 
Ποια είναι τα κυριότερα κοινωνικά οφέλη από την ύπαρξη του ΕΠΟΡ;
Είναι τα εξής: 
 • Οι θέσεις εργασίας συνεπάγονται μείωση της ανεργίας, συγκράτηση του πληθυσμού και βελτίωση του κοινωνικού ιστού.
 • Οι δυνατότητες αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν άλλες πτυχές της κοινωνικής αξίας των Εθνικών Πάρκων.
 • Η ορθή διαχείριση των Εθνικών Πάρκων απαιτεί αλλά και προκαλεί την ενεργό και ώριμη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
 • Πολλά από τα κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα των Εθνικών Πάρκων δεν μπορούν πάντα να αποτιμηθούν με βάση τους υφιστάμενους κανόνες-νόμους της αγοράς. 
Ποια είναι τα σημαντικότερα οικονομικά οφέλη από την ύπαρξη του ΕΠΟΡ;
Είναι τα εξής:
 • Οι ανάγκες προστασίας και διαχείρισης ενός Εθνικού Πάρκου οδηγούν σε αύξηση της απασχόλησης τοπικά και περιφερειακά.
 • Τα Εθνικά Πάρκα αποτελούν τουριστικό προορισμό, δραστηριότητα που επιφέρει επιπλέον έσοδα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και προωθεί την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
 • Τα Εθνικά Πάρκα είναι περιοχές οι οποίες είναι συνήθως επιλέξιμες για πολλά εθνικά ή κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα (LIFE, Interreg, Leader, κα).
 • Χρήση του ονόματος του ΕΠΟΡ από τους επαγγελματίες εντός του ΕΠΟΡ ως “brand name”. 
Πέρα από αυτά, η τοπική κοινωνία καρπούται επίσης την οικονομική διάσταση των περιβαλλοντικών ωφελειών ενός Εθνικού Πάρκου, καθώς, για παράδειγμα, η ατμόσφαιρα δεν είναι μολυσμένη, το περιβάλλον είναι καθαρό, κλπ
 
Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΦΔΟΡ;
Ότι λειτουργούμε με ημερομηνία λήξης και δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα. Επίσης δεν έχουμε σταθερή χρηματική ροή και αυτό μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
 
Τι χρειάζεται άμεσα ο ΦΔΟΡ που θα βοηθούσε στην λειτουργία του;
Ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης Επισκεπτών θα μας ήταν πολύ χρήσιμο εργαλείο.
 

SVESTONOF
 
Διαθέτει ιστοσελίδα ο ΦΔΟΡ;
Η ιστοσελίδα του είναι: www.fdor.gr όπου και μπορεί κανείς να ενημερωθεί για το ΕΠΟΡ, για τις δράσεις μας, τα δελτία τύπου μας, κτλ αλλά και να κατεβάσει το έντυπο υλικό μας σε μορφή pdf. 
 
Ποιο είναι το όνειρό σας για το ΕΠΟΡ; Έχει δυνατότητες ανάπτυξης το ΕΠΟΡ;
Έχω επισκεφτεί πολλά Ευρωπαϊκά Πάρκα. Κάποια από αυτά έχουν φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το όνειρό μου είναι να φτάσει στα επίπεδα ενός τέτοιου Ευρωπαϊκού Πάρκου και το ΕΠΟΡ. Το ΕΠΟΡ έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Αρκεί να μην λειτουργούμε με ημερομηνία λήξης, να έχουμε σταθερότητα, και βήμα βήμα να προχωράμε.
 
Κλείνοντας θα ήθελα να πω τα εξής:
 • Οι ανθρώπινες δραστηριότητες και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορούν να συνυπάρξουν προς όφελος και των δύο.
 • Η προστασία της βιοποικιλότητας δε συνεπάγεται μόνο περιορισμούς και ρυθμίσεις. Μπορεί να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Με μία φράση:
Το ΕΠΟΡ αποτελεί μοχλό προστασίας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανάδειξης και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής !!!
 
Για το ΙHunt.gr
 
Ηλίας Μουλιστάνος
 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ