Αρχική » Grid with Sidebar » Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο που μπορεί να βάλει ταφόπλακα στο κυνήγι

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο που μπορεί να βάλει ταφόπλακα στο κυνήγι

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 ολοκληρώνεται η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» (http://www.opengov.gr/minenv/?p=10268). Κύριος σκοπός είναι η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων για έργα στο φυσικό περιβάλλον όπως οι ανεμογεννήτριες. Παράλληλα ο ρόλος του δημοσίου περιορίζεται, μελέτες και αξιολογήσεις γίνονται από ιδιώτες, με ότι επιδράσεις μπορεί να έχει αυτό.
 
Δημιουργείται επίσης φορέας με το όνομα ΟΦΥΚΕΠΑ – Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο θα ελέγχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ΟΦΥΚΕΠΑ θα έχει δύο γενικές διευθύνσεις: 
 
1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Διοικητικού και η Διεύθυνση Οικονομικού.
 
2. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειου Τομέα και Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιου Τομέα. Οι Διευθύνσεις αυτές εποπτεύουν τις κατά τόπους Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας.
 
Συνεπώς συστήνονται 24 ΜΔΠΠ σε επίπεδο Τμήματος, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών, δηλαδή των περιοχών ΦΥΣΗ 2000. Οι αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ είναι οι ακόλουθες: 
 
1. Εφαρμογή και παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και παρακολούθηση των ειδών και των τύπων οικοτόπων ενωσιακού ενδιαφέροντος στις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους.
 
2. Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για τις προστατευόμενες περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους.
 
3. Κατάρτιση μελετών και διεξαγωγή ερευνών, καθώς και εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών.
 
Ωστόσο, δεν θα διαθέτουν φύλακες για την επόπτευση και φύλαξη των περιοχών, των διαχειριστικών μέτρων και των έργων τους!
 
Επίσης, πολλές από τις ανωτέρω αρμοδιότητες συγχέονται με αυτές της Δασικής Υπηρεσίας και της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΚΕΠΑ δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της Δασικής Υπηρεσίας, αν και μεγάλο ποσοστό των περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 είναι δασικές, διέπονται από τις διατάξεις της  δασικής νομοθεσίας και διαχειρίζονται, έως τώρα τουλάχιστον, από τη  Δασική Υπηρεσία. Αναμένεται λοιπόν να οξυνθεί το θέμα της συναρμοδιότητας και το ποιος τελικά κάνει τι;
 
Παράλληλα έχουμε τη θεσμοθέτηση τεσσάρων ζωνών κλιμακούμενης προστασίας. Σε κάθε ζώνη προβλέπονται οι επιτρεπόμενες και οι απαγορευμένες δραστηριότητες βάσει των χρήσεων γης. Αναλυτικότερα πρόκειται για: 
 
τη Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης,
τη Ζώνη προστασίας της φύσης,
τη Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών, 
τη Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων. 
 
Επομένως, με ομοιόμορφο τρόπο θα καθορίζονται όροι και περιορισμοί δραστηριοτήτων κατά ζώνες εντός των προστατευομένων περιοχών.
 
Μόνο στη ζώνη απολύτου προστασίας της φύσης υπάρχει πλήρη απαγόρευση θήρας. Στις υπόλοιπες φαίνεται ότι μπορεί να επιτρέπεται η θήρα, εφόσον βέβαια το Σχέδιο Διαχείρισης της συγκεκριμένης περιοχής το επιτρέψει. Ειδικότερα η θήρα (24.12) καθορίζεται ως χρήση γης της κατηγορίας 24 (Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις και δραστηριότητες).
 
Στη Ζώνη προστασίας της φύσης (δεύτερη) επιτρέπουν τη γενικότερη κατηγορία 24, αλλά διευκρινίζεται, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορία, άρα μπορεί να επιτρέπεται η γεωργία, αλλά να απαγορεύεται η θήρα. Αντίστοιχα, χρήσεις γης ορίζονται και στα Καταφύγια Άγριας Ζωής όπου επίσης καλύπτουν μεγάλο μέρος της χώρας. Το αν απαγορευτεί το κυνήγι στην β και γ ζώνη εξαρτάται από τα σχέδια που θα εκπονήσουν τα γραφεία που έχουν αναλάβει να δημιουργήσουν τα σχέδια σε κάθε περιοχη του Natura 2000. Να υπενθυμίσουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσσοστό των ελεύθερων κυνηγότοπων βρίσκεται μέσα στις περιοχές NATURA. (Δείτε ΕΔΩ ποιες είναι αυτές.)
 
Τέλος, στο Άρθρο 31 Πόροι και Οικονομική Διαχείριση του ΟΦΥΠΕΚΑ, αναφέρεται ότι πόροι του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι οι ακόλουθοι: α) Έσοδα από πιστώσεις που εγγράφονται στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό. β) Έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας του. γ) Έσοδα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. δ) Έσοδα από ήπιας μορφής εμπορική δραστηριότητα, όπως οι πωλήσεις αναμνηστικών και τουριστικών ειδών. ε) Έσοδα από την εφαρμογή εισιτηρίου εσόδου σε προστατευόμενες περιοχές για οικοτουριστικούς σκοπούς. στ) Ποσοστό από έσοδα από τις άδειες θήρας, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρα από το Πράσινο Ταμείο στοχοποιήθηκαν ειδικά τα έσοδα από τη θήρα, την οποία διαχειρίζεται η Δασική Υπηρεσία και είναι πόροι των Δασικών Υπηρεσιών για την οικονομική εξυπηρέτηση της θήρας. Σταδιακά βέβαια, εδώ και δεκαετίες, τα έσοδα από τις άδειες θήρας πήγαν για άλλους δασικούς σκοπούς και στο νομοσχέδιο αυτό βλέπουμε να πηγαίνουν ακόμα και για την … προστασία της φώκιας στο θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου!!!
 
Συμπερασματικά, σε μεγάλος μέρος της χώρας, το εάν θα ασκείται η δραστηριότητα της θήρας είναι υπό εξέταση, όχι πλέον από τη Δασική Υπηρεσία την κατεξοχήν αρμόδια υπηρεσία αλλά από τον ΟΦΥΠΕΚΑ και επίσης άγνωστο είναι το ποσοστό των εσόδων από τη θήρα τα οποία θα διατίθενται σε αυτές τις περιοχές για διαφόρους σκοπούς, άλλους από τη διαχείριση της θήρας και της πανίδας.
 
Κώστας Λουρής για το iHunt.gr
 
Υ.Σ. Είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει οργανωμένη αντίδαση από τις κυνηγετικές οργανώσεις, ώστε να μην μπει σε κίνδυνο το κυνήγι στην Ελλάδα. Αλήθεια πως αλλιώς μπορεί να γίνει οργανωμένη αντίδαση; Από τους ανύπαρκτους  ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΥΝΗΕΓΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ή από τους μεμονομένους κυνηγούς που βγάζουν άδεια στο δασαρχείο; Τα ψέμματα τέλειωσαν και όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους αν αγαπούν το κυνήγι. Αν αύριο διαλύονταν οι κυνηγετικές οργανώσεις δεν θα είχαμε καμιά δύναμη ώστε να αποτρέψουμε το κακό που έρχεται και μάλιστα γρήγορα. Και αν νομίζεται ότι υπερβάλλουμε απλά αναρωτηθείτε ποιοι είναι αυτοί που έχουν αναλάβει τις μελέτες για τα σχέδια στις περιοχές NATURA. 
 

 

SVESTONOF
Τι έλεγε αρχικά ο Νόμος του 1969 και που φτάσαμε σήμερα:
 
Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α’7) : Δασικός Κώδικας
[Αρχή Τροποποίησης]
‘Αρθρο 265
Οικονομική εξυπηρέτησις της θήρας 
1. ‘Απαντες οι εκ της θήρας πόροι, κατά τας διατάξεις του παρόντος, περιέρχονται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών, συνιστωμένου προς τούτο ιδιαιτέρου κεφαλαίου εν τω προϋπλογισμώ του. “Οι ως άνω πόροι διατίθενται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, αποκλειστικά για την εκπλήρωση φιλοθηραματικών σκοπών, άσκηση της θηραματικής πολιτικής και για την αντιμετώπιση δαπανών προστασίας δασών από πυρκαγιές” (αντικατάσταση του δεύτερου εδάφιου από το πρώτο εδάφιο παρ. 4 αρθρ. 18 Νομ. 1790/16-20 Ιουν. 1988)
4. Σκοπός του Κεφαλαίου θήρας είναι η παροχή των οικονομικών δυνατοτήτων προς διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν “των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας, κατά περίπτωση δε και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και των βιοτόπων τους” (αντικ. της μέσα σε “” φράσης από την παρ. 6α του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α’), δια της λήψεως των ενδεδειγμένων μέτρων, τα κυριώτερα των οποίων είναι……
 
Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303 Α’/24-12-03) : Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 8 
Χρηματοδότηση δασοπονίας από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών) 
1. Τα έργα και οι εργασίες ανάπτυξης, εκμετάλλευσης και προστασίας του δασικού και θηραματικού πλούτου της χώρας χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και των εσόδων του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, χωρίς να αποκλείονται άλλες μορφές χρηματοδότησης.
5. Οι πόροι της παραγράφου 2 διατίθενται αποκλειστικά για την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραματικού πλούτου και γενικότερα της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, απαγορευμένης της διάθεσης των πόρων αυτών για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα οι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών διατίθενται για:….
 
Ν. 3889/10 (ΦΕΚ 182 Α/14-10-2010): Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 3 
Πράσινοι Πόροι
1. Με τον όρο «Πράσινοι Πόροι» νοείται το σύνολο των εσόδων και πόρων που ενδεικτικώς αναφέρονται παρακάτω:
β) Οι πόροι του «Ειδικού Φορέα Δασών» (Φορέας 120) που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄), όπως τροποποιείται με το άρθρο 25 του παρόντος νόμου.
 
3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 8, οι ειδικότεροι σκοποί για τους οποίους διατίθενται οι Πράσινοι Πόροι ορίζονται στις οικείες σχετικές διατάξεις με τις οποίες οι πόροι αυτοί έχουν κατά περίπτωση επιβληθεί ή θεσμοθετηθεί. Δεν επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η μεταβολή των σκοπών διάθεσης των πόρων, η ανακατανομή των πόρων αυτών ή η μεταφορά, ανακατανομή, διακίνηση ή άλλη μεταβολή των χρηματικών ποσών μεταξύ των λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο, με σκοπό ο κάθε λογαριασμός να διατηρεί επάρκεια και αυτοτέλεια για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των ειδικών σκοπών για τους οποίους και έχει συσταθεί αντιστοίχως.
 
Άρθρο 12 
Ρύθμιση θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών
1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ο λογαριασμός «Ειδικός Φορέας Δασών (Φορέας 120)» του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών» που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 574/1937 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 389/1943 (ΦΕΚ 233 Α΄) και το β.δ. 284/1961 (ΦΕΚ 82 Α΄), μεταφέρεται στο Πράσινο Ταμείο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρο 8 του ν. 3208/2003.
 
 
demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ