Αρχική » Grid with Sidebar » Παράταση των συμβάσεων του προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης

Παράταση των συμβάσεων του προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Mε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με το ΦΕΚ 184/30-12-2015 γίνεται παράταση των συμβάσεων του προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης για ένα έτος (μέχρι 31/12/2016).
 
Άρθρο 14
Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 20 του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 (Α΄ 16)
Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 (Α΄ 16) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 
«Οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31η/12/2016.
Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.
 

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ