Αρχική » Grid with Sidebar » Οι Ευρωπαίοι κυνηγοί στηρίζουν την αγροτική πολιτική της ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι κυνηγοί στηρίζουν την αγροτική πολιτική της ΕΕ

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Η FACE χαιρετίζει τις αγροτικές στρατηγικές με την ονομασία Farm to Fork ως ουσιαστικό βήμα για τη διασφάλιση βιώσιμων, υγιών, θρεπτικών και υψηλής ποιότητας τροφίμων για τους ευρωπαίους πολίτες.

SVESTONOF

Στις 20 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις στρατηγικές Farm to Fork (F2F) και τη βιοποικιλότητα. Και οι δύο βρίσκονται στο επίκεντρο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Μεταξύ άλλων σημαντικών πρωτοβουλιών, το F2F στοχεύει στη μείωση της συνολικής χρήσης και του κινδύνου χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50% και της χρήσης πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων κατά 50% μαζί με τη μείωση των λιπασμάτων κατά 20% έως το 2030. Ο ρόλος της βιολογικής γεωργίας αναγνωρίζεται επίσης , και η Επιτροπή έθεσε τον φιλόδοξο στόχο τουλάχιστον του 25% της γεωργικής γης της ΕΕ στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας έως το 2030.

Όπως υπογραμμίζεται στο έγγραφο, η μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων θα υποστηριχθεί από μια κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) που πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την Πράσινη Συμφωνία. Η ΚΓΠ μετά το 2020 θα παρέχει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να αναφέρουν τα κράτη μέλη (κράτη μέλη) κατά τη σύνταξη των εθνικών στρατηγικών σχεδίων τους.

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη συνοχή διατυπώνοντας συστάσεις σε κάθε κράτος μέλος σχετικά με τους εννέα ειδικούς στόχους της ΚΓΠ προτού τα κράτη μέλη υποβάλουν επισήμως το σχέδιο στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Επιπλέον, η ΕΚ θα δώσει προσοχή στους στόχους που απορρέουν από τη στρατηγική F2F και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2030. Θα ζητήσει από τα κράτη μέλη να καθορίσουν ρητές εθνικές τιμές για αυτούς τους στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη κατάστασή τους.

Όσον αφορά την επόμενη ΚΓΠ, το FACE υποστηρίζει πλήρως την Επιτροπή στο ότι: «οι βασικές διατάξεις των προτάσεων πρέπει να διατηρηθούν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και πρέπει να αναπτυχθούν ορισμένες βελτιώσεις και πρακτικές πρωτοβουλίες». Τώρα εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι αυτές οι διατάξεις θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νέας γεωργικής πολιτικής της ΕΕ.

Εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες επωφελούνται ήδη από τοπικά διαθέσιμα τρόφιμα μέσω του κυνηγιού, της αλιείας και της συλλογής μυκήτων και φυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 7 εκατομμύρια κυνηγοί της Ευρώπης λειτουργούν ένα σύστημα «πεδίου για διχάλα» για γενιές, επωφελούμενοι από υγιές και τοπικό κρέας θηραμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της FACE στη γεωργία, δείτε: face.eu/agriculture


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ