Αρχική » Grid with Sidebar » Μυοκάστορας: Το νέο είδος στην φετινή ρυθμιστική;

Μυοκάστορας: Το νέο είδος στην φετινή ρυθμιστική;

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Με δεδομένη την παρουσία, αλλά και την διαπίστωση ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες από τους μυοκάστορες (Myocastor coypus), σε πολλές περιοχές της επικράτειας (ΠΕ Έβρου, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας κ.α.) ο κ. Φάμελλος πρέπει να εφαρμόσει άμεσα τον κανονισμό 1143/2014 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 (L317). 
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
Κατά το άρθρο 4 παρ. 4 του εν λόγω κανονισμού, ο κ. Φάμελλος πρέπει να προτείνει την ένταξη του είδους στον ενωσιακό κατάλογο χωροκατακτητικών ειδών, ο οποίος θα εκδοθεί ως το τέλος του 2015. Σ’ αυτό θα βοηθηθεί από τις αναφορές των περιφερειακών αρμοδίων υπηρεσιών και από την έρευνα που θα ανατεθεί παράλληλα σε έγκριτο ερευνητικό φορέα, για να εκτιμηθούν η υφιστάμενη κατάσταση του πληθυσμού του είδους, η γεωγραφική κατανομή του και οι αναμενόμενες ζημιές στο εγγύς μέλλον (εκτίμηση κινδύνου), κατά το άρθρο 5 και 14 του ίδιου κανονισμού.
 
Βέβαια μετά την έκδοση του ενωσιακού καταλόφου των χωροκατακτητικών ειδών , το είδος θεωρείται τέτοιο . Αλλά ως χωροκατακτητικό είδος θεωρείται και στην  έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” του Μαϊου 2009 υπό τον τίτλο: “Φύση και Βιοποικιλότητα. Χωροκατακτητικά ξένα είδη”.
 
Εφαρμόζοντας περαιτέρω τον κανονισμό 1143/2014 κατά το άρθρο 7 παρ. 2 και το άρθρο 17 και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 16 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαϊου 1992, ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να συμπεριλάβει το είδος στον κατάλογο των θηρευσίμων στην προσεχή απόφασή του για τη ρύθμιση της θήρας, κατά το άρθρο 258 παρ. 5 και 261 παρ. 4 του ΝΔ 86/1969.
 
Κατόπιν με απόφασή του ενεργοποιώντας την παρ. 2α του άρθρου 259 και την παρ.6 του άρθρου 261 του ΝΔ86/1969 όπως ισχύει, πρέπει να κηρύξει το είδος επιβλαβές και να διατάξει την με αμοιβή δίωξή του με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.
 
Τι θά κάνει ο κ. Φάμελλος; Για πόσο καιρό ακόμη θα αγνοεί τον κανονισμό του  Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και Συμβουλίου; Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες ο κ. Φάμελλος σκοπεύει να εντάξει το μυοκάστορα στη φετινή ρυθμιστική…..
 
Η συντακτική ομαδα του iHunt.gr
 
demobanner

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ