Αρχική » Grid with Sidebar » ΚΥΠΡΟΣ: Κυνηγοί κλείνουν τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς

ΚΥΠΡΟΣ: Κυνηγοί κλείνουν τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Οργανωμένη ομάδα αγανακτισμένων κυνηγών, με τη στήριξη του νεοσύστατου Κόμματος / Κινήματος Κυπρίων Κυνηγών, διοργανώνει εκδήλωση διαμαρτυρίας την ερχόμενη Κυριακή, 22 Απριλίου, στις 7 το πρωί, κατά την οποία σχεδιάζουν να αποκόψουν τον αυτοκινητόδρομο και τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς με αίτημα την αποδοχή των αιτημάτων τους από τον Υπουργό Εσωτερικών.
 
Σύμφωνα με τα αιτήματα της οργανωμένης ομάδας αγανακτισμένων κυνηγών:
 
1. Τα χρήματα από τις ανανεώσεις/εκδόσεις αδειών κυνηγίου πρέπει να κατατίθενται στους κυνηγετικούς συλλόγους και όχι στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. 
2. Η εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων πρέπει να επιτρέπεται σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, σε περιορισμένες περιοχές μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου που αποτελεί περίοδο φωλεοποίησης και σε ολόκληρη την επικράτεια από την 1η Ιουνίου. 
3. Να επιτραπεί το κυνήγι του αμπελοπουλιού με φλοπέρ.
4. Να επιτραπεί το κυνήγι του τρυγονιού κατά την περίοδο του Απριλίου. 
5. Να ενισχυθεί η πάταξη της λαθροθηρίας και να μετακινηθούν άμεσα διεφθαρμένοι θηροφύλακες από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.
6. Να προωθηθούν άμεσες ενέργειες από το Κλιμάκιο Πάταξης Λαθροθηρίας της Αστυνομίας Κύπρου για την πάταξη του φαινομένου των δηλητηριάσεων και των κλοπών κυνηγετικών σκύλων.
 
Σημειώνεται ότι τα αιτήματα της οργανωμένης ομάδας αγανακτισμένων κυνηγών φαίνεται να αντιβαίνουν τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ήδη πιθανή υπόθεση παράβασης του περιβαλλοντικού κεκτημένου όσον αφορά στην παράνομη παγίδευση πουλιών και το ενδεχόμενο νομιμοποίησης της θήρευσης προστατευόμενων ειδών όπως τα αμπελοπούλια, ενώ στο παρελθόν είχε κινήσει διαδικασία παράβασης για το εαρινό κυνήγι τρυγονιού κατά τον Απρίλιο. 
 
Τέλος, όσον αφορά στην εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων κατά την περίοδο φωλεοποίησης και αναπαραγωγής, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Οδηγία για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η θηρευτική δραστηριότητα σέβεται τις αρχές μιας ορθολογικής χρήσης και οικολογικά ισορροπημένης ρύθμισης για τα θηρεύσιμα είδη πτηνών.
 
Η πρακτική αυτή είναι συμβατή, ως προς τον πληθυσμό των ειδών αυτών και ιδιαίτερα των αποδημητικών, με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον σκοπό της Οδηγίας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε τα είδη στα οποία εφαρμόζεται η θηρευτική νομοθεσία να μη θηρεύονται κατά την περίοδο φωλεοποιήσεως, ούτε κατά τις διάφορες φάσεις της αναπαραγωγής και εξαρτήσεως.
 
 Άγγελος Νικολάου   – http://www.philenews.com/

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ