Αρχική » Grid with Sidebar » Κυπρος – Παρακολουθηση Θηραματων

Κυπρος – Παρακολουθηση Θηραματων

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

SVESTONOF

 

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας της Κύπου εξέδωσε την ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

Το Ταμείο Θήρας μέσα στα πλαίσια της αντικειμενικής ενημέρωσης που επιθυμεί να προσφέρει στον κυνηγόκοσμο, θέλει να πληροφορήσει τα πιο κάτω, σχετικά με την κατάσταση που παρουσιάζουν οι πληθυσμοί των λαγών και των περδικιών:

Η παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων σε συνάρτηση με την έρευνα κάρπωσης (η οποία αποτελεί και η ίδια ένα είδος παρακολούθησης του πληθυσμού των θηραμάτων) αποτελούν από κοινού ένα διαχειριστικό εργαλείο ελέγχου των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων. Επιπλέον, οι εποχιακές καταμετρήσεις δίδουν στοιχεία και για την επιτυχία αναπαραγωγής κάποιου είδους. Ακόμα, η παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων είναι και μια ένδειξη επιτυχίας ή όχι των διαχειριστικών μέτρων του παρελθόντος.

Μέσα στα πλαίσια των διαχειριστικών προγραμμάτων του Ταμείου Θήρας, διεξάγονται σε παγκύπρια κλίμακα, στις ίδιες περιοχές για σκοπούς σύγκρισης, δύο καταμετρήσεις αγρίων πτηνών (χειμερινή και θερινή) στις οποίες καταγράφονται και όλα τα θηράματα.

Κατά τη 1η καταμέτρηση, η οποία διεξάγεται περί το τέλος του χειμώνα, καταγράφονται τα αναπαραγωγικά ζεύγη (δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδο του πληθυσμού στο έτος) ενώ κατά τη 2η γίνεται μια εκτίμηση της ετήσιας παραγωγής και επιτυχίας φωλεοποίησης.

Οι ετήσιες θερινές καταμετρήσεις λαμβάνουν χώρα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Οι αριθμοί που καταγράφονται δείχνουν την κατάσταση των πληθυσμών των ειδών σε συγκεκριμένες αντιπροσωπευτικές περιοχές, την περίοδο εκείνη, κατά τη συγκεκριμένη μέρα (για κάθε περιοχή).

Διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1453, ΛΕYΚΩΣΙΑ,
ΚΥΠΡΟΣ
Ηλεκτρ. Ταχυδρ. [email protected]
Ιστοσελίδα www.cypruswildlife.gov.cy
 
 

 

demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ