Αρχική » Grid with Sidebar » Κυνηγόσκυλα: μη ξεχνάτε την αλλαγή στοιχείων στο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο του ζώου σε οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτήτη

Κυνηγόσκυλα: μη ξεχνάτε την αλλαγή στοιχείων στο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο του ζώου σε οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτήτη

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Ανακοίνωση Β’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους :
 
“Ο κυνηγετικός σκύλος είναι ένας αγαπημένος σύντροφος και απαραίτητος συνεργάτης του κυνηγού. Έχει διαπιστωθεί ότι έπειτα από επανευρέσεις χαμένων κυνηγόσκυλων ενώ φέρουν ηλεκτρονική σήμανση (όπως προβλέπει ο νόμος), σε κάποια από αυτά δεν έχει ενημερωθεί το βιβλιάριο υγείας και η βάση δεδομένων για την αλλαγή ιδιοκτήτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία της επανεύρεσης του ιδιοκτήτη να καθυστερεί με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται τόσο το ζώο όσο και οι φορείς που προσπαθούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
 
Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι σύμφωνα με τον Ν. 4039 (ΦΕΚ 15/Β/2-2-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» καθώς και τον Ν. 4235 (ΦΕΚ 32/Α/11/2/2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων»: ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο, για την μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων και αφορούν είτε στον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) είτε στο ζώο συντροφιάς, που έχει δηλώσει στο όνομα του (όπως θάνατος, απώλεια, παράδοση σε άλλων ιδιοκτήτη) το αργότερο εντός 15 ημερών από την μεταβολή με σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης.
 
Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη είναι απαραίτητη η σχετική επισημείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου από τον κτηνίατρο, ατελώς, κατά την ετήσια κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εμβολιασμό του, προκειμένου να ενημερώνεται και η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.”

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ