Αρχική » Grid with Sidebar » ΚΣ Δράμα : Εγκρίθηκε πρόγραμμα για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου και της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου

ΚΣ Δράμα : Εγκρίθηκε πρόγραμμα για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου και της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Εγκρίθηκε η αίτηση στήριξης που υποβλήθηκε από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Δράμας στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας του ΠΑΑ 2014-2020.

SVESTONOF

Ο βασικός σκοπός της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου και της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου», συνολικού ύψους 15.312,00 € και διάρκειας 3 ετών είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας στον ορεινό όγκο του Δήμου Παρανεστίου διαμέσου της ευαισθητοποίησης του κοινού σε ότι αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας και ταυτόχρονη μείωση της λαθροθήρας.

Πρόκειται για μια περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα γεγονός που καταδεικνύεται από την ύπαρξη πλήθους προστατευόμενων περιοχών στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Παρανεστίου. Η εκπόνηση της έρευνας καταγραφής των προστατευόμενων ειδών με στόχο της αύξηση γνώσεων γύρω από τα είδη αυτά καθώς και η ενημέρωση του κοινού που θα επιτευχθεί μέσω ενημερωτικών ημερίδων, αλλά και έντυπου πληροφοριακού υλικού θα οδηγήσει σε αλλαγή στάσεων και θα μειώσει αρνητικές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής.

demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ