Αρχική » Grid with Sidebar » Κοζάνη : Απαγορεύτηκε για ακόμη τρία χρόνια η θήρα στο Καταφυγίο Άγριας Ζωής «ΚΟΥΡΙ»

Κοζάνη : Απαγορεύτηκε για ακόμη τρία χρόνια η θήρα στο Καταφυγίο Άγριας Ζωής «ΚΟΥΡΙ»

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Aνανεώθηκε, για τρία χρόνια ακόμη, δηλαδή για το διάστημα από 31/07/2017 έως 31/07/2020, η απόφαση του 2014, από την τότε Γενική Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, γι’ απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων, σε έκταση σαράντα δύο χιλιάδων στρεµµάτων (42.000,00 στρ.), που περιλαµβάνει :

SVESTONOF

Tα όρια του πρώην Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΚΟΥΡΙ» περιοχής ∆ήµου Κοζάνης και της οποίας τα όρια αρχίζουν από το άκρο της πόλης της Κοζάνης,

  • ακολουθούν το δηµόσιο δρόµο προς Σέρβια µέχρι κτήµατος Τσελίκα,
  • ακολουθούν το ρέµα άκρο του δάσους Πετρανών όπου υπάρχει και παράλληλο µονοπάτι και
  • φθάνει στην Τ.Κ Πτελέας,
  • από εκεί µε κατεύθυνση προς βορρά ακολουθoύν τον αγροτικό δρόµο Πτελέας – ∆ρεπάνου
  • µέχρι να συναντήσουν το δηµόσιο δρόµο προς Κοζάνη µέχρι παρακαµπτηρίου προς Πτολεµαΐδα,
  • από εκεί στην Τ.Κ. Κοίλων. Από Κοίλα ακολουθούν τον επαρχιακό δρόµο προς Ν. Νικόπολη,
  • στην συνέχεια αγροτικό δρόµο προς Βατερό µέχρι συναντήσεως ∆ηµοσίου ∆ρόµου Κοζάνης – Καστοριάς και
  • από εκεί ακολουθούν το δηµόσιο δρόµο Βατερού – Κοζάνης µέχρι το σηµείο από όπου άρχισε, δηλαδή από το άκρο της πόλεως της Κοζάνης.

Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραµατικού πλούτου και εν γένει της πανίδας της περιοχής.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ