Αρχική » Grid with Sidebar » Θηραματικός εμπλουτισμός από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Λεχαινών

Θηραματικός εμπλουτισμός από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Λεχαινών

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Στον εμπλουτισμό του θηραματικού πληθυσμού θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λεχαινών καθώς εγκρίθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η μελέτη εμπλουτισμού βιοτόπων με 300 κυνηγετικούς φασιανούς (Phasianus Colhicus) στα όρια του Κυνηγετικού Συλλόγου Λεχαινών και ειδικότερα στις περιοχές Βαρθολομιού, Καλυβίων, Γαστούνης και Παλαιοχωρίου του Δήμου Πηνειού.

SVESTONOF

Η διάθεση και η προμήθεια των θηραμάτων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία αφού πρώτα ο Σύλλογος θα αναφέρει άμεσα στις εποπτεύουσες αρχές τα προτεινόμενα εκτροφεία από τα οποία θα προμηθευτούν τα προς απελευθέρωση είδη, μαζί με τα παραστατικά της νόμιμής λειτουργίας τους εάν δεν είναι κρατικά και στη συνέχεια τηρήσει σχολαστικά τις προβλεπόμενες διαδικασίες που θα τελούν σε κάθε στάδιο σε απόλυτη γνώση και εποπτεία της αρμόδιας Δασικής Αρχής, και κυρίως να εξασφαλιστεί ο υγειονομικός έλεγχος των φασιανών που πρόκειται να απελευθερωθούν

Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο για τις θέσεις, ενώ οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου σε χρόνο όσο το δυνατόν απομακρυσμένο από την έναρξη θήρας των ειδών και σε καμία περίπτωση μικρότερο των 30 ημερών. Η διαδικασία θα γίνει με χρήση πυρήνα προσαρμογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες, και κατά την παραμονή των πτηνών στους χώρους προσωρινής διαμονής και τη διαδικασία εγκλιματισμού τους, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα υγιεινής και φροντίδας και συγκεκριμένα καθημερινή τροφή και καθαρό νερό, απομάκρυνση περιττωμάτων και άρρωστων ατόμων, φαρμακευτικά συμπληρώματα και κτηνιατρική παρακολούθηση.

Οι δαπάνες υλοποίησης εμπλουτισμού του βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του από το αρμόδιο Δασαρχείο.

Πηγή :https://proini.news/


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ