Αρχική » Grid with Sidebar » Η ΚΣΕ εφιστα την προσοχη στις δασικες αρχες

Η ΚΣΕ εφιστα την προσοχη στις δασικες αρχες

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

SVESTONOF

 

H Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ενημερώνει με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1251/30-7-2013  έγγραφό της όλα τα δασαρχεία και τα δασονομεία της επικράτειας, για την αποφυγή της έκδοσης και θεώρησης αδειών θήρας χωρίς αυτοπρόσωπη κατάθεση των δικαιολογητικών από μη μέλη των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών μας Συλλόγων σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

 

Πιο αναλυτικά το έγγραφο της ΚΣΕ προς τις δασικές αρχές έχει ως εξής :

 

 

ΠΡΟΣ: Όλες τις Δασικές Αρχές Έδρες τους

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος
Χαλκοκονδύλη 31 – ΑΘΗΝΑ
Υπόψη κ. Δημόπουλου

 

ΘΕΜΑ: Αυτοπρόσωπη παρουσία από κυνηγούς μη μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων αναγνωρισμένων από το ΥΠΕΚΑ.

 

Με αφορμή την έναρξή της νέας κυνηγετικής περιόδου, και την επικείμενη θεώρηση των κυνηγετικών αδειών, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία των κυνηγών, μη μελών των αναγνωρισμένων από το ΥΠΕΚΑ Κυνηγετικών Συλλόγων, στις Δασικές Αρχές για την κατάθεση των δικαιολογητικών έκδοσης και θεώρησης άδειας θήρας.

 

Παρακαλούμε να μην γίνεται δεκτή η κατάθεση των δικαιολογητικών και να μην προβαίνετε στην θεώρηση των αδειών θήρας των μεμονωμένων κυνηγών ή των κυνηγών μελών μη αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων όταν δεν εμφανίζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτοπροσώπως οι ενδιαφερόμενοι, ούτε και στις περιπτώσεις που υπάρχει εξουσιοδότηση τους προς κάποιον τρίτο.

 

Τα παραπάνω ορίζονται ρητά:

 

Με το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 173809/2179/8-8-2012 της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π. του ΥΠΕΚΑ όπου στην παράγραφο Β) αναφέρεται ότι: «όσοι εφοδιάζονται με άδεια θήρας απευθείας από τη δασική αρχή υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια δασική υπηρεσία αυτοπροσώπως». 

 

Με την 2754/2012 απόφασή του το Σ.τ.Ε. ακυρώνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 95445/3976/12-7-2006 πράξη της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, με την οποία ορίζονταν ότι κατά την διαδικασία εκδόσεως των αδειών θήρας, παρέχεται η δυνατότητα και στους μεμονωμένους κυνηγούς καθώς και σε κυνηγούς μέλη κυνηγετικών συλλόγων μη αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το αρμόδιο Υπουργείο, να καταθέτουν αιτήσεις και δικαιολογητικά για έκδοση ή ανανέωση αδειών θήρας μέσω τρίτων προσώπων, εξουσιοδοτημένων από τους ενδιαφερόμενους.
 

Με την 2754/2012 απόφασή του το Σ.τ.Ε. έκρινε απαραίτητη την αυτοπρόσωπη παρουσία των μεμονωμένων κυνηγών και των κυνηγών που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων για την έκδοση ή ανανέωση αδειών θήρας χωρίς να τους δίνει το δικαίωμα εξουσιοδότησης σε τρίτους.
 

Στο σκεπτικό της απόφασής του το Σ.τ.Ε. υπογραμμίζει επίσης ότι, δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 12 και 4 παρ. 1 του Συντάγματος η αναγνώριση μόνο στους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους της δυνατότητας να υποβάλλουν αιτήσεις μελών τους για έκδοση άδειας θήρας, γιατί δικαιολογείται από τις εγγυήσεις που διασφαλίζονται λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργού επί των συνεργαζόμενων κυνηγετικών συλλόγων (Σ.τ.Ε. 3942/2001) και προσθέτει ότι ο αποκλεισμός των μεμονωμένων κυνηγών ή των κυνηγών μελών μη αναγνωρισμένου κυνηγετικού συλλόγου από την χορήγηση εξουσιοδότησης προς τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια πράξεων για την έκδοση άδειας θήρας υπαγορεύεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, «ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία τους με την αρμόδια υπηρεσία και να καθίσταται δυνατή η διερεύνηση από τα αρμόδια όργανα αν με τη χορήγηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο της άδειας θήρας, με την οποία παρέχεται δικαίωμα χρήσης κυνηγετικού όπλου, δημιουργούνται πρόδηλοι κίνδυνοι για το δικαιούχο της άδειας και γενικότερα για την ανθρώπινη ζωή και τον θηραματικό πλούτο της χώρας».

 

Μετά τα παραπάνω και στο πλαίσιο της νόμιμα θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ των δασικών υπηρεσιών και των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων, σας παρακαλούμε ιδιαίτερα για την εφαρμογή των οριζόμενων από το Σ.τ.Ε. διαδικασιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ    ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

 
demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ