Αρχική » Grid with Sidebar » Η ΚΟΜΑΘ συμμετείχε στην παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κόκκινου Βιβλίου

Η ΚΟΜΑΘ συμμετείχε στην παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κόκκινου Βιβλίου

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον καθορισμό των πληθυσμιακών δεδομένων των πτηνών και των θηλαστικών της Ευρώπης και ήδη έχει παρέμβει σε συνεργασία με την ΚΣΕ και τις άλλες Κυνηγετικές Ομοσπονδίες σε ιδιαίτερα κρίσιμες συζητήσεις σχετικά με την πετροπέρδικα και το τρυγόνι, με θετικά αποτελέσματα.

SVESTONOF

Πρόσφατα παρουσιάστηκε διαδικτυακά το Ευρωπαϊκό Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων Πτηνών 2021, με εκτιμήσεις για τους κινδύνους και το βαθμό στον οποίο απειλούνται τα 544 είδη πτηνών που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη.

Στη σχετική παρουσίαση, την οποία παρακολούθησε το επιστημονικό προσωπικό της ΚΟΜΑΘ καθώς και της ΚΣΕ και της Πανευρωπαϊκής Κυνηγετικής Ομοσπονδίας (FACE), και στην οποία συμμετείχαν περίπου 200 επιστήμονες από όλη την Ευρώπη, διαπιστώθηκε πως καμία από τις απειλές που αναφέρθηκαν δε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την άσκηση της θήρας.

Η κατάσταση διατήρησης για το 80% περίπου των Ευρωπαϊκών πτηνών χαρακτηρίστηκε λιγότερο ανησυχητική, σε σχέση με την τελευταία αξιολόγηση που έγινε το 2015.

Σε θετικό πρόσημο κινείται η νησιώτικη πέρδικα, η οποία είναι από τα είδη που παρουσιάζουν σαφώς καλύτερη κατάσταση, με αποτέλεσμα από την κατηγορία «σχεδόν απειλούμενο» να περάσει στην κατηγορία «μειωμένης ανησυχίας».

Το ορτύκι από την κατηγορία «μειωμένης ανησυχίας» μπήκε στην κατηγορία «σχεδόν απειλούμενο», με τις αιτίες όμως να αποδίδονται στην αγροτική πολιτική, στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νανόχηνα, η παρουσία της οποίας προκαλεί πολλές απαγορεύσεις θήρας σε περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης παρά το γεγονός πως δεν είναι θηρεύσιμο είδος, μετατοπίστηκε από την κατηγορία «κινδυνεύον» στην κατηγορία «τρωτό».

Για τα θηρεύσιμα πτηνά της Ελλάδας, η κατάσταση διατήρησης φαίνεται να παρουσιάζει διαφοροποίηση για είδη όπως το Μπεκατσίνι, και η σουβλόπαπια (ψαλίδα), τα οποία από «σχεδόν απειλούμενα» χαρακτηρίζονται πλέον «τρωτά».

Μειωμένες τάσεις αναφέρθηκαν και για άλλα είδη, όπως το σφυριχτάρι και η τσικνόπαπια, τα οποία όμως διατηρούν υψηλούς πληθυσμούς.

Για αρκετά είδη πάπιων, (π.χ. σουβλόπαπια, σφυριχτάρι και τσικνόπαπια), αναφέρονται πτωτικοί πληθυσμοί αναπαραγωγής στην Ε.Ε., ενώ ο αριθμός των πτηνών που διαχειμάζουν στην Ευρώπη αυξάνεται.

Αυτό δείχνει πως στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού νότου όπου θηρεύονται διαχειμάζοντα άτομα, η κυνηγετική κάρπωση δεν επηρεάζει καθόλου την πληθυσμιακή εξέλιξη των συγκεκριμένων ειδών.

Δείχνει επίσης πως παρατηρείται απώλεια αναπαραγωγικών ενδιαιτημάτων και αυτό θα έπρεπε να απασχολήσει τους αρμόδιους στην Ε.Ε., ειδικά για τις χώρες αναπαραγωγής.

Αν και σε ότι αφορά στα θηρεύσιμα είδη οι διαδικασίες με τις οποίες διαμορφώνονται οι κόκκινες λίστες είναι αμφιλεγόμενες, είναι πιθανό τα παραπάνω να μας απασχολήσουν στο μέλλον.

Το Ευρωπαϊκό Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων πτηνών διαμορφώθηκε σε συνεργασία μεταξύ της BirdLife International και της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ