Αρχική » Grid with Sidebar » Η Ευρωπαική Επιτροπή παραπέμπει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο λόγω ανεπαρκούς προστασίας απειλούμενων ειδών πτηνών

Η Ευρωπαική Επιτροπή παραπέμπει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο λόγω ανεπαρκούς προστασίας απειλούμενων ειδών πτηνών

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή το εν λόγω κράτος μέλος δεν προστατεύει μοναδικούς οικοτόπους και σημαντικά είδη πτηνών στα όρη Ρίλα. Οι βουλγαρικές αρχές δεν διεύρυναν την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ζώνη ειδικής προστασίας, ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία σε απειλούμενα είδη αγρίων πτηνών.

SVESTONOF

Τα όρη Ρίλα, η υψηλότερη οροσειρά της Βουλγαρίας και της βαλκανικής χερσονήσου, συγκαταλέγονται μεταξύ των πολυτιμότερων εκτάσεων στη Βουλγαρία και στην ΕΕ όσον αφορά τη διατήρηση 20 ευάλωτων ειδών πτηνών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (οδηγία 2009/147/ΕΚ), τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν ζώνες ειδικής προστασίας για τη διατήρηση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, των ειδών που είναι ευπαθή σε ορισμένες μεταβολές των οικοτόπων τους, ή των ειδών που θεωρούνται σπάνια ή που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής.

Μέχρι στιγμής, η Βουλγαρία έχει ταξινομήσει ορθά το 72 % της περιοχής ως ζώνη ειδικής προστασίας. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν καλύπτει σημαντικά τμήματα των οικοτόπων 17 απειλούμενων ειδών πτηνών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας για τα πτηνά, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση ειδών όπως είναι το χαροπούλι (Aegolius funereus) και η σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum), καθώς και ο δενδροκόπος ο λευκωτός (Dendrocopos leucotos), ο τριδάκτυλος δρυοκολάπτης (Picoudes tridactilus), η αγριόκοτα (Bonasa bonasia) και ο μαύρος δρυοκολάπτης (Dryocopus martius). Παρά την αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2014, στην οποία επισήμαινε την ανάγκη να επεκταθούν οι ζώνες προστασίας στα όρη Ρίλα, η Βουλγαρία δεν ανταποκρίθηκε στη συγκεκριμένη υποχρέωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Δείτε το πλήρες Δελτίο Τϋπου της Ευρωπαικής Επιτροπής


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ