Αρχική » Grid with Sidebar » Η Ευρωπαική Επιτροπή ζητάει από την Αυστρία να απαγορεύσει το κυνήγι αλά κρούλ της μπεκάτσας

Η Ευρωπαική Επιτροπή ζητάει από την Αυστρία να απαγορεύσει το κυνήγι αλά κρούλ της μπεκάτσας

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Στόχος της Ευρωπαικής Επιτροπής είναι η εφαρμογή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τα μεταναστευτικά και για αυτό το λόγο ζητάει τη συμμόρφωση των κρατών-νεμλών με αυτή. Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Αυστρία να εναρμονίσει τη νομοθεσία της για το κυνήγι με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των άγριων πουλιών.

SVESTONOF

Η Οδηγία για τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ) απαγορεύει κάθε είδους κυνηγιού των μεταναστευτικών πουλιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ κατά την περίοδο της αναπαραγωγής ή κατά την επιστροφή τους στις περιοχές φωλεοποίησης. Κράτη-μέλη μπορεί να παρεκκλίνουν από αυτή την οδηγία μόνο κατά την απουσία άλλων ικανοποιητικών λύσεων και προβλέποντας παράλληλα ότι ο πληθυσμός των εν λόγω ειδών προστατεύεται και διατηρείται σε ικανοποιητικό βαθμό.

Οι Αυστριακές επαρχίες Burgenland, Κάτω Αυστρία και Salzburg επιτρέπουν το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) από 1 Μαρτίου έως 15 Απριλίου και ειδικότερα για την αρσενική μπεκάτσα κατά τη διάρκεια των πτήσεων-φλερτ κατά την αναπαραγωγή. Η Επιτροπή έθεσε αρχικά τις ανησυχίες της με επιστολή επίσημης ειδοποίησης το Μάρτιο 2014.

Καθώς δεν διαπιστώθηκαν συνθήκες για παρέκκλιση και το Ανοιξιάτικο κυνήγι αυτών των ειδών γίνεται σε παραβίαση της Οδηγίας Πουλιών, η Επιτροπή στέλνει τώρα αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Εάν η Αυστρία δεν ενεργήσει ανάλογα μέσα σε δύο μήνες, η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Συντακτική ομάδα iHunt.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ