Αρχική » Grid with Sidebar » Ηλεκρονικό φακέλωμα για τους ιδιοκτήτες σκύλων

Ηλεκρονικό φακέλωμα για τους ιδιοκτήτες σκύλων

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με απόφασή του ο υπουργός Επικρατείας κ. Πιερακάκης, διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς» της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, η οποία τηρείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4039/2012.

SVESTONOF

Η διαδικτυακή αυτή υπηρεσία διατίθεται προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των ζώων συντροφιάς και των ατομικών στοιχείων των ιδιοκτητών τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που άπτονται του θεσμικού πλαισίου προστασίας των ζώων και ειδικότερα του ν. 4039/2012

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Police on Line» της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν την υποχρέωση χρήσης των αντλούμενωνπληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την αιτία που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Ελληνική Αστυνομία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Η συντακτική ομάδα του iHunt.gr

 

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ