Αρχική » Grid with Sidebar » Ενας φίλος των κυνηγών για την Ευρωβουλή

Ενας φίλος των κυνηγών για την Ευρωβουλή

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) καλείται ν’ ανταποκριθεί σε μια σειρά οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τον οριζόντιο στόχο της, που αφορά στον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης της γεωργίας. 
 
Όπως όλες οι προηγούμενες περίοδοι διέπονταν από μία κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα ( ενίσχυση του παραγόμενου προϊόντος, ενίσχυση του γεωργού, διατήρηση των επιλέξιμων γεωργικών εκτάσεων), η αιχμή πολιτικής της επικείμενης ΚΑΠ είναι η ορθότερη διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης και η αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργικής γης, προτάσσοντας την “αγροτική επιχειρηματικότητα” ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας περιόδου.
 
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής για την επόμενη  περίοδο της ΚΑΠ, παρουσιάζεται ως μεγάλη ευκαιρία για την  εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής που θα θέτει τις βάσεις για μια υγιή, βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα της χώρας μας, Σε αυτό το πλαίσιο, βλέπω, εκτός από τα παραδοσιακά μέτρα, να εφαρμόζονται και νέα καινοτόμα μέτρα 
κυκλικής οικονομίας,  
ανακύκλωσης αποβλήτων και υποπροϊόντων, 
παραγωγής ενέργειας, 
περιβαλλοντικής εξυγίανσης,
επανένταξης εκτάσεων που έχουν καταστεί μη παραγωγικές, 
 
Θα ήθελα, λοιπόν, να τονίσω τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την επόμενη περίοδο. 
 
Πολύ σημαντική κρίνεται η απαίτηση του άρθρου 94, δηλαδή  ότι τα κράτη πρέπει να εμπλέξουν τους τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους στο σχεδιασμό των μέτρων της πολιτικής για την επόμενη περίοδο.  Σύμφωνα με την απαίτηση αυτή το κεντρικό κράτος θα πρέπει να έχει οργανωμένη εταιρική σχέση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:
α)  αρμόδιες δημόσιες αρχές·
β)  οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι·
γ)    αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και αρμόδια όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.
 
Σ΄αυτό ακριβώς το σημείο είναι απαραίτητη η συμβολή και η εμπειρία των κυνηγετικών οργανώσεων. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η κατάθεση προτάσεων από τις εθνικές Κυνηγετικές Ομοσπονδίες για την προστασία της άγριας πανίδας καθώς και την εφαρμογή ειδικών αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, με προτάσεις που θα επιχειρούν να διασφαλίσουν ότι η ελληνική γεωργία θα παρέχει κατάλληλα σε ποσότητα και ασφαλή αγροδιατροφικά προϊόντα ενώ παράλληλα θα προστατεύει την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας μας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ικανοποιητικό εισόδημα στον Έλληνα αγρότη. Άλλωστε, η πάγια θέση των κυνηγετικών οργανώσεων είναι ότι η ελληνική ύπαιθρος και η αγροτική δραστηριότητα σ’αυτή, αποτελεί συστατικό στοιχείο της φυσικής, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, διασφαλίζοντας την διατήρηση του κοινωνικού ιστού και την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την επιβίωσης των ειδών της άγριας πανίδας της αγροτικής γης. 
 
Η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, η προστασία της ποικιλότητας της φύσης η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία του περιβάλλοντος και ασφαλώς η προστασία της δημόσιας υγείας, συνιστούν τη νέα “βίβλο” της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Οι δύο βασικοί “διαχειριστές” του περιβάλλοντος, Γεωργία και Κυνήγι, θα πρέπει να συνεργασθούν στενά για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
 
Του Δημήτριου Μελά
Υποψηφίου Ευρωβουλευτή Ν.Δ.
 
Ποιος είναι ο Δημήτριος Μελάς 
 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά, με καταγωγή από τη Μάνη και τη Μεσσηνία. Είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και Συντονιστής του προγράμματος της Ν.Δ. για τον αγροδιατροφικό τομέα. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων και Υπηρεσιακός Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., με διδακτορικές σπουδές στην υγιεινή και τεχνολογία γάλακτος ενώ μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Συμμετείχε σε επιστημονικές  επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας για θέματα μικροβιολογίας και υγιεινής τροφίμων, καθώς και ως επικεφαλής αντίστοιχων επιτροπών της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας(2003).
 
Το 2007 τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού  Διευθυντή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ” και το 2008 ανέλαβε  Πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).
 
Από το 2009 έως το 2012, η θητεία του συνεχίστηκε στις Βρυξέλλες, ως Προϊστάμενος του Αγροτικού Τομέα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. και ως Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
Ο Δημήτρης Μελά, φίλος των κυνηγετικών οργανώσεων και γνώστης της προσφοράς τους στην Ελληνική ύπαιθρο, αποτελεί την ιδανική πρόταση εκπροσώπησής μας στην Ευρωβουλή. 
 
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη περίοδο της ΚΑΠ, παρουσιάζεται ως μεγάλη ευκαιρία για την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής που θα θέτει τις βάσεις για μια υγιή, βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα της χώρας μας.
 

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ