Αρχική » Grid with Sidebar » Εκλογές με αρχαιρεσίες από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Έδεσσας

Εκλογές με αρχαιρεσίες από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Έδεσσας

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Την Κυριακή 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Έδεσσας. Το ΔΣ του Συλλόγου που αποτελείται κυρίως από νέα παιδιά που αγαπούν το κυνήγι απέδειξε τα περασμένα δυο χρόνια ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, προς το καλύτερο, στο κυνήγι. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα των εκλογών να αναδείξει ένα ΔΣ ικανό να συνεχίσει το έργο του Χρήστου Πισλίνα και των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Πιο αναλυτικά :
 
Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ του Κυνηγετικού Συλλόγου Έδεσσας καλούνται όλα τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Έδεσσας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Απριλίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 Π.Μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Έδεσσας (Φλωρίνης 4 Δίπλα στο ΙΚΑ).
 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα γίνει οριστικά στις 26 Απριλίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 Π.Μ. στον ίδιο χώρο με τα παρακάτω θέματα:
 
1. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
2. ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014.
3. ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015.
4. ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
5. ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΣΤ ́ ΚΟΜΑΘ.
6. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στο γραφείο του Συλλόγου μέχρι και 7 Απριλίου 2015.
 
Για να μπορούν τα μέλη να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει:
α) Να είναι  ́Ελληνες πολίτες,
β) Να έχουν ελεύθερη τη διαχείριση της περιουσίας τους.
γ) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους,
δ) Να έχουν εφοδιασθεί με άδεια θήρας τουλάχιστον επί τριετία,
ε) Να μη συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού,
στ) Να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα, ζ) Να μη έχουν καταδικαστεί ποτέ για παράβαση των διατάξεων περί θήρας,
η) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού σχολείου, πλην του Προέδρου και Γεν. Γραμματέως, οι οποίοι πρέπει να είναι απόφοιτοι 6/ταξίου Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης Σχολής,
θ) Να έχουν δε το επιβαλλόμενο ήθος, κύρος και κοινωνική προβολή, ι) Να μη διετέλεσαν κατά την προ της εκλογής των τριετία έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.
 
Οι κυνηγοί θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους την άδεια θήρας και την ταυτότητα τους Λήξη Εκλογικής διαδικασίας 3:00 μμ. Για το Δ.Σ του Κ.Σ Έδεσσας
 
Ο Πρόεδρος
Πισλίνας Μ. Χρήστος
 

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ