Αρχική » Grid with Sidebar » Εγκριση προγράμματος κυνηγιού στο Αταλαντονήσι για την περίοδο 2018-2019

Εγκριση προγράμματος κυνηγιού στο Αταλαντονήσι για την περίοδο 2018-2019

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με την απόφαση με αριθμό  2386/133910 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως εγκρίθηκε το πρόγραμμα κυνηγιού στο Αταλαντονήσι για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019. Σύμφωνα με την απόφαση :

SVESTONOF

Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα κυνηγίου στην κυνηγετική Περιοχή Αταλαντονήσου, απαιτούνται: 

Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Περιφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό Φθιώτιδας.  Η απόκτηση Ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή. 

Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την Ειδική άδεια, πρέπει να υποβάλει στο Δασαρχείο Αταλάντης: 

  • Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η δ/νση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας κυνηγίου, το είδος της (Τοπική, Περ/κή, Γενική) και η δασική αρχή που την εξέδωσε. 
  • Την άδεια θήρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις  δ/ξεις του άρθρ. 262 του Ν.Δ. 86/69 ή υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία, ο αριθμός και η Δασική Αρχή που την εξέδωσε. 

Κόστος Άδειας για κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου στο Αταλαντονήσι

Έλληνες κάτοικοι Ν. Φθοιώτιδας : 12,40 ΕΥΡΩ

Έλληνες κάτοικοι εκτός Νομού Φθοιώτιδας : 18,60 ΕΥΡΩ

Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε : 49,60 ΕΥΡΩ

Κόστος Άδειας για κυνήγι αίγαγρου στο Αταλαντονήσι

Έλληνες κάτοικοι Ν. Φθοιώτιδας : 24,80 ΕΥΡΩ

Έλληνες κάτοικοι εκτός Νομού Φθοιώτιδας : 31,00 ΕΥΡΩ

Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε : 62,00 ΕΥΡΩ

Για κάθε κυνηγό επιτρέπεται το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας.

 

 Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου αρχίζει

Α) Για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριο- κούνελου, στις 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα Σάββατο και λήγει στις 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα Σάββατο και

Β) Για το κυνήγι αιγάγρου, στις 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα Παρασκευή.

Ημέρες κυνηγίου ορίζονται:

α) Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο: Σάββατο

β) Για τον αίγαγρο: Παρασκευή

Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Φθιώτιδας είναι δυνατό οι ανωτέρω ημερομηνίες να τροποποιούνται, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοιωνήστε με το Δασαρχείο Αταλάντης. Τηλ : 22330-22268

Μπορείτε να δείτε όλη την απόφαση ΕΔΩ

demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ