Αρχική » Grid with Sidebar » Γενικες αρχες απελευθερωσεων θηραματων

Γενικες αρχες απελευθερωσεων θηραματων

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

SVESTONOF

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των τελευταίων ετών, σε πολλές δραστηριότητες στη χώρα μας. είναι η ουσιαστική έλλειψη γνώσεων των πολιτών πάνω στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες αυτές.

Αυτό οφείλεται κυρίως αφενός μεν στην ελλιπή πληροφόρηση από πλευράς αρμόδιων αρχών (Υπουργεία και Υπηρεσίες) και αφετέρου δε στην αδιαφορία που χαρακτηρίζει εμάς τους πολίτες ακόμη και σε θέματα που μας αφορούν άμεσα.

Το ihunt, αντιλαμβανόμενο το κενό που υπάρχει στο συγκεκριμένο τομέα, ξεκινά από σήμερα τη δημοσίευση σειράς σημαντικών διατάξεων που σχετίζονται άμεσα με τη θήρα έτσι ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των κυνηγών στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητά τους. 

Νόμοι, υπουργικές αποφάσεις και άλλες διατάξεις, θα δημοσιεύονται σε αποσπάσματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να μπορούν οι αναγνώστες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις περι θήρας διατάξεις, κάτι που θεωρούμε απαραίτητο για κάθε κυνηγό.

Μία από τις πιό αμφιλεγόμενες αλλά και δημοφιλείς διαδικασίες που σχετίζεται άμεσα με το κυνήγι, με φανατικούς υποστηρικτές αλλά και φανατικούς πολέμιους ανά την Ελλάδα, είναι οι απελευθερώσεις θηραμάτων, και κυρίως οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τη γέννηση ενός θηράματος στο εκτροφείο μέχρι την απελευθέρωσή του.

Θα ξεκινήσουμε επομένως με τη δημοσίευση της τελευταίας Υπουργικής Απόφασης για τους εμπλουτισμούς θηραμάτων η οποία θα παρουσιαστεί σε 12 ενότητες με την πρώτη να περιλαμβάνει τις γενικές αρχές που τέθηκαν προ τετραετίας με τη συγκεκριμένη απόφαση στη διαδικασία των απελευθερώσεων.

Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΘΗΡΑΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Ως εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα νοείται η διαχειριστική πρακτική κατά την οποίαν απελευθερώνονται στο φυσικό περιβάλλον θηράματα (πουλιά ή θηλαστικά) που έχουν αναπαραχθεί σε εκτροφεία ή έχουν συλληφθεί σε άλλους φυσικούς βιότοπους.

2. Με τους εμπλουτισμούς επιδιώκεται η ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τους παρακάτω στόχους:

α. Η επανεισαγωγή ιθαγενών θηραμάτων τα οποία για διάφορους λόγους έχουν εκλείψει από τις περιοχές φυσικής κατανομής τους με σκοπό την εγκατάσταση  νέων φυσικών πληθυσμών.

β. Η ενίσχυση φυσικών πληθυσμών ιθαγενών θηραμάτων που έχουν μειωθεί σημαντικά σε πολύ χαμηλό επίπεδο και υπάρχει κίνδυνος αιμομικτικής κατάρρευσης.

γ. Η αύξηση των πληθυσμών θηραμάτων με σκοπό την αύξηση της κυνηγετικής κάρπωσης.

3. Οι εμπλουτισμοί βιοτόπων με θηράματα προγραμματίζονται και διενεργούνται με τους όρους τις προϋποθέσεις και την διαδικασία της παρούσης από τις αρμόδιες Δασικές Αρχές της Χώρας και από τις συνεργαζόμενες με το Υ.Α.Α.Τ κυνηγετικές οργανώσεις (Κυνηγετικοί Σύλλογοι, Κυνηγετικές Ομοσπονδίες Κυνηγετική Συνομοσπονδία) μόνο υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των δασικών αρχών. Κανένας άλλος φορέας ή φυσικό πρόσωπο δεν επιτρέπεται να απελευθερώνει στο φυσικό περιβάλλον θηράματα (ιθαγενή ή μη) για λόγους εμπλουτισμού, ή άλλους σκοπούς.

4. Δεν επιτρέπονται εμπλουτισμοί φυσικών βιοτόπων με εισαγωγή και απελευθέρωση ξενικών ειδών, υποειδών και φυλών θηραμάτων, ούτε με την απελευθέρωση ειδών, υποειδών, φυλών και γενετικών τύπων ελληνικής προέλευσης σε περιοχές εκτός της ζώνης φυσικής τους εξάπλωσης, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται  κατά είδος στις παραγράφους Η6 (για τους κυνηγετικούς φασιανούς), και Η7γ (για τη νησιωτική πέρδικα) της παρούσης.

5. Οι απελευθερώσεις θα γίνονται σε καταφύγια άγριας ζωής, σε περιοχές που απαγορεύεται και επιτρέπεται το κυνήγι και σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές.

6. Απελευθέρωση θηραμάτων γίνεται σε χρόνο όσο το δυνατόν απομακρυσμένο από την έναρξη θήρας κάθε είδους, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον προ 30 ημερών

7. Εμπλουτισμοί βιοτόπων με τους οποίους επιδιώκονται οι στόχοι α και β της παραγράφου Α2 της παρούσης επιτρέπονται μόνο μετά την εκπόνηση και  έγκριση σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων (Σ.Ε.Β.) οι προδιαγραφές του οποίου παρατίθενται στο συνημμένο παράρτημα Α.

8. Εμπλουτισμοί βιοτόπων με τους οποίους επιδιώκεται ο στόχος γ της παραγράφου Α2 της παρούσης, επιτρέπονται μόνο μετά την σύνταξη έκθεσης το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα Γ.

iHunt.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ