Αρχική » Grid with Sidebar » Γαλλία : 118 λύκοι μπορούν να θηρευτούν το 2021

Γαλλία : 118 λύκοι μπορούν να θηρευτούν το 2021

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Ο συντονιστής νομάρχης του εθνικού σχεδίου δράσης για τον λύκο και τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες όρισε τον αριθμό των λύκων που μπορούν να θηρευτούν το 2021 σε 118.

SVESTONOF

Στις 22 Ιουλίου, ο συντονιστής νομάρχης του εθνικού σχεδίου δράσης για τον λύκο δημοσίευσε ένα “τεχνικό σημείωμα” στο οποίο ανακοίνωσε ότι έλαβε υπόψη του τον εκτιμώμενο αριθμό λύκων στο τέλος του χειμώνα (αριθμός OFB). Ως εκ τούτου, εφαρμόζει τη διυπουργική απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2020, η οποία καθόρισε το ποσοστό αφαίρεσης στο 19%.

Συνεπώς, πρόκειται για τη συνέχιση της πολιτικής της κυβέρνησης για τη ρύθμιση των λύκων. Η έγκριση 8 επιπλέον λύκων σε σχέση με το 2020 φαίνεται πολύ χαμηλή, ακόμη και αν η OFB ανέφερε μια πολύ μικρή αύξηση του πληθυσμού των λύκων, δεν είναι βέβαιο ότι θα κατευνάσει την οργή που σιγοβράζει μεταξύ των κτηνοτρόφων και των αγροτικών φορέων.

Πολλοί θα ήθελαν να δουν επίσημα στοιχεία για τον πληθυσμό των λύκων και όχι αυτό που θεωρούν ότι είναι υποτιμημένο.

Υπενθυμίζεται ότι τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι οι λύκοι ευθύνονται για το θάνατο 11.849 “οικόσιτων” ζώων (πρόβατα, κατσίκες, βοοειδή, σκύλοι και άλογα).

Ακολουθεί η απόφαση :

ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΆΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ΝΟΜΆΡΧΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΔΡΆΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΎΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Τεχνικό σημείωμα της 22ας Ιουλίου 2021 για την κοινοποίηση του μέγιστου αριθμού λύκων (Canis lupus) των οποίων η καταστροφή επιτρέπεται το 2021

Με επιστολή της 21ης Ιουλίου 2021, ο Γενικός Διευθυντής του Γαλλικού Γραφείου Βιοποικιλότητας με ενημέρωσε για τον εκτιμώμενο αριθμό λύκων στη Γαλλία στο τέλος του χειμώνα 2020-2021, ο οποίος είναι 624. Σε εφαρμογή της διυπουργικής απόφασης της 23ης Οκτωβρίου 2020 για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού δειγμάτων λύκου (Canis lupus) των οποίων η καταστροφή μπορεί να επιτραπεί κάθε χρόνο, ο μέγιστος αριθμός δειγμάτων λύκου (αρσενικού ή θηλυκού, νεαρού ή ενήλικου) των οποίων η καταστροφή επιτρέπεται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, σε εφαρμογή όλων των παρεκκλίσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί από τους νομάρχες ή που ενδέχεται να χορηγηθούν από αυτούς, ορίζεται σε 118 λύκους, που αντιστοιχεί στο 19% του μέσου αριθμού που εκτιμάται στο τέλος της χειμερινής παρακολούθησης του πληθυσμού των λύκων στη Γαλλία για την περίοδο 2020-2021.

Εάν το όριο του 17% (106 λύκοι) του 19% του μέσου πληθυσμού επιτευχθεί πριν από το τέλος του ημερολογιακού έτους, μέχρι το τέλος του 2021 μπορούν να εφαρμοστούν μόνο τα ακόλουθα
– απλές και ενισχυμένες αμυντικές βολές, – βολές σε περιοχές που είναι δύσκολο να προστατευθούν.

Το παρόν σημείωμα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Dreal Auvergne-Rhône-Alpes στην ακόλουθη διεύθυνση: “http://www.auvergne-rhone-alpes.developpementœdurable.gouv.fr/mission-loup-r1323.html”. Θα διανεμηθεί επίσης απευθείας στους νομάρχες των οικείων υπηρεσιών.
Λυών, 22 Ιουλίου 2021
Ο νομάρχης της περιφέρειας Auvergne Rhône-Alpes, συντονιστής νομάρχης του εθνικού σχεδίου δράσης για τους λύκους και τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες

Pascal MAILHOS

Απόδοση στα Ελληνικά Αλέξανδρος Παλαιολόγος – https://www.lechasseurfrancais.com/


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ