Αρχική » Grid with Sidebar » Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ ζητά από τον Υπουργό ερασιτεχνικό ψάρεμα μόνο μερικές μέρες το μήνα…

Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ ζητά από τον Υπουργό ερασιτεχνικό ψάρεμα μόνο μερικές μέρες το μήνα…

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Εντύπωση μας κάνει η πρόταση του κ. Αποστόλη Πάνα, βουλευτή Χαλκιδικής του Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μαυρουδή Βορίδη, η οποία θίγει κατάφωρα και στοχοποιεί απροκάλυπτα την ερασιτεχνική αλιεία!
 
Συγκεκριμένα στην ερώτηση που κατέθεσε ζητά: «να υπάρξει προσδιορισμός συγκεκριμένων ημερών οπότε και θα επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερος έλεγχος και να τηρείται η κείμενη νομοθεσία».
 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ  ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Αποστόλης Πάνας, βουλευτής Χαλκιδικής του Κινήματος Αλλαγής: «Η ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 373/85 (ΦΕΚ 131/Α/1985), του Καν. (ΕΚ) 1967/2006, καθώς και από αυτές του Γενικού Κανονισμού Λιμένα, όπως αυτός ισχύει για την περιοχή όπου ασκείται η εν λόγω αλιευτική δραστηριότητα.
 
Η ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία είναι η αλιεία που σκοπό έχει τη ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι το βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος. Οι ερασιτέχνες αλιείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ερασιτέχνες αλιείς που αλιεύουν από την ξηρά (Γενικός Κανονισμός Λιμένα, άρθρο 232).
 
Επίσης, θεσμικό πλαίσιο για την αλιεία διαθέτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε:
 
– Η ερασιτεχνική αλιεία να διεξάγεται κατά τρόπο που να συμβιβάζεται προς τους στόχους και τους κανόνες των μέτρων διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα.
– Τα αλιεύματα των θαλάσσιων οργανισμών που προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία να μη διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η εμπορία ειδών που αλιεύονται σε αθλητικές εκδηλώσεις υπό τον όρο ότι το κέρδος από την πώλησή τους διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
– Να λαμβάνουν μέτρα για τη ρύθμιση της υποβρύχιας αλιείας με ψαροντούφεκο, ιδίως προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του εν λόγω Κανονισμού, σχετικά με το ότι τα ψαροντούφεκα απαγορεύονται εάν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υποβρύχια αναπνευστική συσκευή (φιάλη οξυγόνου) ή κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
 
Αυτή τη στιγμή, παρατηρείται το φαινόμενο της άνευ ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές αλίευσης από τους ερασιτέχνες αλιείς.
 
Ως αποτέλεσμα, η ερασιτεχνική αλιεία έχει πάρει εκτάσεις που υπερβαίνουν τους ψυχαγωγικούς σκοπούς και τον χαρακτήρα του χόμπι.
 
Οι ερασιτέχνες αλιείς ψαρεύουν σε καθημερινή βάση, ενώ επίσης εμπορεύονται τη λεία τους παράνομα, παραβιάζοντας το ισχύον πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Συνέπεια των ενεργειών αυτών αποτελεί η δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στους επαγγελματίες αλιείς και η υπονόμευση της νόμιμης δραστηριότητας των τελευταίων. Άλλωστε, οι επαγγελματίες αλιείς τηρούν βιβλία, καταβάλλουν ΦΠΑ, έχουν ημερολογιακούς περιορισμούς στην ενάσκηση της δραστηριότητάς τους και υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά την ποσότητα και το είδος των προϊόντων τους προκειμένου να υπάρξει έλεγχος του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 
Δεδομένου ότι, η ερασιτεχνική αλιεία πρέπει να διεξάγεται κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.
Δεδομένου ότι, τα φαινόμενα της παραβίασης του ανωτέρω νομικού πλαισίου από τους ερασιτέχνες αλιείς αυξάνονται εις βάρος των επαγγελματιών αλιέων, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό.
Δεδομένου ότι, το Κράτος οφείλει να μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας στην αλιευτική δραστηριότητα ιδίως όταν το θαλάσσιο περιβάλλον απειλείται από περιστατικά υπεραλίευσης.
 
Κατόπιν τούτων,
Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ,
Προτίθεσθε να αναλάβετε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να περιοριστούν τα παραβατικά φαινόμενα της ερασιτεχνικής αλιείας, για να υπάρξει προσδιορισμός συγκεκριμένων ημερών οπότε και θα επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερος έλεγχος και να τηρείται η κείμενη νομοθεσία;».
 
Αποστόλης Πάνας, βουλευτής Χαλκιδικής του Κινήματος Αλλαγής
demobanner

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ