Αρχική » Grid with Sidebar » Αρχαιρεσιες στον Κ.Σ Δοξατου

Αρχαιρεσιες στον Κ.Σ Δοξατου

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

SVESTONOF

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Δοξάτου με ανακοίνωσή του καλεί τα μέλη του στην ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου που θα γίνει στις 12 Μαίου. Πιο συγκεκριμένα  :

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Δοξάτου ¨Η Άρτεμις¨ κατά την υπ’ αριθμ. 5/08-04-2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 26 του καταστατικού του Συλλόγου αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου για την 12 Μαΐου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας.

Θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου Γ.Σ., πρακτικογράφου και 3μελούς εφορευτικής επιτροπής.

2. Λογοδοσία για τα πεπραγμένα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εκθέσεις ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής του Κ.Σ. Δοξάτου.

4. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2012 και Προϋπολογισμού έτους 2013.

5. Πρόσθετη εισφορά υπέρ του Συλλόγου για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014 με σκοπό την υλοποίηση φιλοθηραματικών έργων.

6. Πρόσθετη εισφορά ποσού πέντε ευρώ (5,00 €) υπέρ της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014.

7. Ανακοινώσεις και λοιπά απρόβλεπτα θέματα.

8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 6μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Τα μέλη για να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την άδεια θήρας θεωρημένη για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013 και για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα να έχουν μαζί τους ή την άδεια θήρας τους ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Όσα μέλη μας επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα είναι καλοδεχούμενα. Ο Σύλλογός μας επιθυμεί να εντάξει στο διοικητικό του σώμα άτομα με όρεξη για δουλεία και νέες ιδέες. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές από 15 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα μέχρι 04 Μαΐου 2013 ημέρα Σάββατο στο γραφείο του Συλλόγου (ώρες λειτουργίας γραφείου 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα του άρθρου 9 παράγραφο 2 του καταστατικού του Συλλόγου, ήτοι

α). να είναι Έλληνες πολίτες, β). να έχουν ελεύθερη τη διαχείριση της περιουσίας τους, γ). να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους, δ). να έχουν εφοδιασθεί με άδεια θήρας τουλάχιστον επί τριετίας, ε). να μη συνδέονται προς αλλήλους δια συγγενείας μέχρι δευτέρου βαθμού, στ). να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα, ζ). να μην έχουν καταδικασθεί ποτέ για παραβάσεις των περί θήρας διατάξεων, η). να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου πλην του Προέδρου και Γεν. Γραμματέα οι οποίοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής, θ). να μη διατέλεσαν κατά την προ της εκλογής τους τριετία έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και το πιθανότερο) η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 6μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2013 στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί σε απαρτία με οσαδήποτε μέλη παραστούν.

Παρακαλούμε για την δική σας παρουσία.

Με τιμή

 

        Ο Πρόεδρος                                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης                                                                    Μουλιστάνος Ηλίας 

 

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ