Αρχική » Grid with Sidebar » Αρχίζει επίσημα από τη Δευτέρα η έκδοση των αδειών θήρας

Αρχίζει επίσημα από τη Δευτέρα η έκδοση των αδειών θήρας

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Δημοσιεύτηκε εχθές το απόγευμα στην εφημερίδα της κυβέρνησης η από κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τα τέλη του δημοσίου για τις άδειες θήρας. Φέτος, όπως πρώτοι σας ενημερώσαμε, θα υπάρξει απαλλαγή τελών για όσους είχαν εκδώσει άδεια την κυνηγετική περίοδο 2020-2021.

SVESTONOF

Αναφέρει η απόφαση :

Καθορίζουμε το ύψος των τελών έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022 κατά κατηγορία κυνηγών, ως ακολούθως:

1. Κυνηγοί που εξέδωσαν άδεια θήρας κατά το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021:

α) Οι κυνηγοί – μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών υπέρ του Δημοσίου, εφόσον κατά το τρέχον κυνηγετικό έτος 2021-2022 εκδώσουν άδεια θήρας ίδιου τύπου με το προηγούμενο κυνηγετικό έτος. Ειδικότερα οι ανωτέρω, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους των δέκα (10,00) ευρώ στην περίπτωση που είχαν εκδώσει Τοπική άδεια θήρας, των τριάντα (30,00) ευρώ στην περίπτωση που είχαν εκ- δώσει Περιφερειακή άδεια θήρας και των εξήντα (60,00) ευρώ στην περίπτωση που είχαν εκδώσει Γενική άδεια θήρας.

β) Οι Κυνηγοί, υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, διπλωματικοί υπάλληλοι και ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, εφόσον είχαν εκδώσει άδεια θήρας κατά το κυνηγετικό έτος 2020-2021, απαλλάσσονται ομοίως από την υποχρέωση καταβολής των ανωτέρω τελών (10, 30 ή 60 ευρώ ανά κατηγορία άδειας θήρας), εφόσον εκδώσουν και κατά το τρέχον κυνηγετικό έτος άδεια θήρας ίδιου τύπου με την εκδοθείσα από αυτούς κατά το προηγούμενο κυνηγετικό έτος. Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα (μηδενικά τέλη) προσαυξάνονται για την κατηγορία αυτή των κυνηγών, κατά ποσό που ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους ανα-νωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικούς Συλλόγους, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α΄ 191). Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοοιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η άδεια δια- μονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Κυνηγοί που εξέδωσαν άδεια κυνηγίου κατά το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021 και αιτούνται την έκδοση άδειας θήρας διαφορετικής κατηγορίας από αυτή που είχαν εκδώσει κατά το κυνηγετικό έτος 2020-2021.

α) Οι κυνηγοί, μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων, που αιτούνται την έκδοση άδειας θήρας, διαφορετικής κατηγορίας από την άδεια που είχαν εκδώσει την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο, θα καταβάλλουν ως τέλη ποσά που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων ανά κατηγορία άδειας τελών, ανάλογα με τον τύπο της άδειας που ζητούν να εκδώσουν την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

β) Οι Κυνηγοί, υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, διπλωματικοί υπάλληλοι και ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές και δεν είχαν εκδώσει άδεια θήρας την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο, καταβάλλουν τα ανωτέρω τέλη ανά κατηγορία άδειας θήρας, προσαυξανόμενα κατά ποσό που ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικούς Συλλόγους, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α΄ 191). Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστο- ποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η άδεια δια- μονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευ- σης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.) Οι κυνηγοί αυτής της κατηγορίας έχουν τη δυνατότητα να κυνηγούν μόνο στις δημόσιες ή ιδιωτικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.). Για τις δημόσιες Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας θήρας, η οποία εκδίδεται από την οικεία Δασική Αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν υφίσταται Δασαρχείο), στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας υπάγεται η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή, με τα ακόλουθα κατά κατηγορία τέλη:

Κατεβάστε την από απόφαση για τα τέλη από ΕΔΩ

Κατεβάστε τη ρυθμιστική από ΕΔΩ

Κατεβάστε την απόφαση για τις συνδρομές από ΕΔΩ

Από τη Δευτέρα ξεκινάει επίσημα η έκδοση των αδειών θήρας.

Καλή κυνηγετική χρονιά με ασφάλεια.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ