Αρχική » Grid with Sidebar » Αναβολή Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις

Αναβολή Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναβάλλονται οι γενικές συνελέυσεις και οι εκλογές στους κυνηγετικούς συλλόγους. Η αναβολή αυτή περιλαμβάνεται στα μέτρα της κυβέρνησης για τον κορονοϊό. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η εγκύκλιος : 

SVESTONOF

“…ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας Συλλόγων – Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών).

ΣΧΕΤ.:
 
1. Η αριθ. 25234/1637/7-4-1976 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Περί εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας» (ΦΕΚ 640 Β΄).
2. Η λίστα των Κωδικών των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται έως 31/03/2020 με ανακοίνωση τηςΓενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού, με το οποίο ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η λίστα των κωδικώντων ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και
υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται έως 31/03/2020 , θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
 
Ανάμεσα στους κωδικούς συμπεριλαμβάνεται ο κωδικός 94991601 «Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων» στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Σχετικά με το θέμα της πρόληψης της μετάδοσης του κωρονοϊού σε μέλη των κυνηγετικών οργανώσεων κατά την διενέργεια των Γενικών Συνελεύσεων που θα διενεργούνταν το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλη τη χώρα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής :
 
Ενόψει των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και να ενημερωθούν οι συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Κυνηγετικές Οργανώσεις όλων των επιπέδων, για τους περιορισμούς που τέθηκαν στη λειτουργία τους, ιδίως ενόψει των καταστατικών τους υποχρεώσεων να πραγματοποιήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τις Γενικές Συνελεύσεις ή τις εκλογικές τους διαδικασίες .
Για το ΥΠΕΝ και τις Δασικές Υπηρεσίες, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της υγείας των πολιτών-κυνηγών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις καταστατικές διαδικασίες των συλλόγων τους και για το λόγο αυτό :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
Αναστέλλονται μέχρι 31/3/2020 οι Γενικές Συνελεύσεις και οι εκλογικές διαδικασίες στις Κυνηγετικές Οργανώσεις για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης τους και παρατείνεται για το παραπάνω χρονικό διάστημα η θητεία των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των υφιστάμενων Δασικών Υπηρεσιών σας και των Κυνηγετικών Οργανώσεων όλων των επιπέδων, για τα ανωτέρω, καθώς και για την πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και τη συμμόρφωση των μελών των Κυνηγετικών Οργανώσεων με τις κεντρικά εκδιδόμενες οδηγίες.
Θα ακολουθήσει επαναξιολόγηση της κατάστασης με βάση τα δεδομένα της επόμενης χρονικής περιόδου και παροχή των σχετικών οδηγιών με νεώτερη εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ.
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ