Αρχική » Grid with Sidebar » Ανάκληση απόφασης καταλογισμού δαπανών στο ΔΣ της Γ’ΚΟΠ

Ανάκληση απόφασης καταλογισμού δαπανών στο ΔΣ της Γ’ΚΟΠ

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ανακαλείται προηγούμενη απόφαση με τη οποία γινόταν καταλογισμός δαπανών στο διοικητικό συμβούλιο της ΓΚΟΠ του 2017. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :

SVESTONOF
“Ανακαλούμε την υπ. αριθμ. 198713/17-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ6Γ4ΟΡ1Φ-ΟΧΦ) απόφασή μας με θέμα Καταλογισμός δαπανών στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου (Γ΄ Κ.Ο.Π.) θητείας οικονομικού έτους 2017”.
 
Ο Διευθυντής
Νικόλαος Μπακουλόπουλος Δασολόγος με Α΄ βαθμό”
 
 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ